TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
“1 – 7 MART DEPREM HAFTASI" BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİLDİ
“1 – 7 Mart Deprem Haftası” Dolayısı ile Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Basın Açıklaması gerçekleştirdi.

“Deprem” adı gibi kendisi de korkutucu olan bir doğa olayıdır. İnsanoğlunun toplu halde yaşamaya başladığı, medeniyetler kurduğu çağlardan günümüze kadar DEPREM çok zarar vermiştir. Medeniyetlerin kurulduğu ve geliştiği Anadoluda birçok medeniyetin yok olması DEPREM nedeni ile olmuştur.

Bu doğa olayının insanlara verdiği zarar 21 yüzyılda artarak sürmektedir. Medeniyetlerin kurulduğu yer olan Anadolu ne yazık ki, DEPREM açısından çok tehlikeli bir konumdadır. Anadolu depreme neden olan birçok aktif fayın ve fayların geçtiği bir yerdedir. Türkiye’de 20 den fazla büyük şehrin içinden aktif faylar geçmektedir.

21. yüzyılda bilimin bu kadar ilerlemesi, gelişmesi ile deprem zararlarının azaltılması arasında doğrudan ilişki bulunmaktadır. Bilim bu seviyeye ulaşmıştır. İleride bilim deprem zararlarını çok az düzeye indirecektir.

Yerleşim yerlerinin jeolojik incelenmesi, bu incelemelere göre yapılaşmanın yapılması yapılacak işlerin en başında gelmektedir. Fakat bu konuda sorumlu olanlar o yerlerin yöneticileri ve belediyeleri bu konularda çalışmalar yapmamaktadırlar.

İçinde yaşadığımız Eskişehir ilinde de durum farklı değildir. Eskişehir yerleşim yeri içinden aktif fay geçen yerleşim yerlerinden biridir. Yıllardır Jeoloji Mühendisleri Odası olarak Eskişehir’de yapılması gereken işleri saymaktayız. Bu işleri sadece Deprem Haftasında değil, ülkemizde yaşanan her depremden sonra da yenilemekteyiz.

2022 yılında da TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak bir kez daha öncelikle Eskişehir Valiliğinin, Belediyelerin Jeolojinin önemini hatırlayarak çalıştıkları ve sorumlu oldukları kurumlarda deprem ve zemin müdürlükleri kurmaları, Eskişehir’in Deprem Master Planlarını hazırlamaları, gerektiğini söylüyoruz.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak bu konuda yapılacak çalışmalara katkıda bulunacağımızı tüm Eskişehir halkına duyururuz.
 

TMMOB

Jeoloji Mühendisleri Odası

Eskişehir Şubesi adına

Prof. Dr. Can AYDAY

Okunma Sayısı: 3156
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası