TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
JMO ESKİŞEHİR ŞUBEMİZ BİLİMSEL TEKNİK KOMİSYONU ÜYELERİMİZ`E TUBİTAK 1001 PROGRAMINDAN DESTEK
TUBİTAK 1001 PROGRAMINDAN DESTEK

TMMOB JMO Eskişehir Şubemiz Bilimsel Teknik Komisyonu Üyeleri ve aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Selahattin KADİR (Proje Yürütücüsü) ve Doç. Dr. Hülya ERKOYUN (Araştırmacı) ile Şubemize bağlı Kütahya İl Temsilciliğinden üyemiz ve Dumlupınar Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden Araş. Gör Dr. Tacit KÜLAH (Araştırmacı) Batı Anadolu’da bulunan lityum içeren kil minerallerinin yerli elektrikli araç ve yerli batarya üretimindeki kullanımı için TÜBİTAK’tan 11.01.2021 tarihinde destek aldı. Proje “Batı Anadolu Neojen Havzalarındaki Bor Yataklarında Lityum İçeren Killi Sedimanların Jeolojisi, Mineralojisi, Jeokimyası ve Kökeni” başlığını taşıyor. Araştırma kapsamında, Batı Anadolu’da Bigadiç, Emet ve Kırka Neojen havzalarında ekonomik potansiyele sahip bor mineralleri ile birlikte bulunan, volkanik ve piroklastik kayaçların ayrışması ile oluşan, lityum içeren kil minerallerinin jeolojik, mineralojik, jeokimyasal özellikleri ve oluşum mekanizmalarının irdelenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. KADİR, lityum elementinin Dünya’daki stratejik öneminin giderek arttığını belirterek şöyle konuştu: “Bu elementin Batı Anadolu Neojen havzaları içindeki borat yataklarıyla birlikte bulunması projenin önemini artırıyor. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Etibank’ın 2021 yılında bor yataklarından lityum karbonat üretimine geçeceğinin açıklanmış olması da bu projenin ülke öncelikleri açısından oldukça faydalı olacağını gösteriyor. Lityum içeren kil yataklarının ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesi ve literatüre geçmesi açısından önem arz eden projenin, günümüzde ‘yerli elektrikli araç’ ve ‘yerli batarya’ üretimi konularında ilgili sektörler için gerekli hammadde ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte bilimsel ve teknik bilgiler sağlamayı amaçlıyoruz.” 198.163 TL bütçesi olan projede Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi’nden de toplam 4 araştırmacı görev alacak.
Hocalarımızı tebrik eder, başarılar dileriz.

Okunma Sayısı: 136
Fotoğraf Galerisi
En Çok Okunanlar
TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odası