TMMOB Odalar 13 Kasım 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 62/1   - Yıl: 2019 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(144 KB)

Palu (Elazığ) Civarında Yüzeylenen Bitlis Masifi Üst Triyas Karbonatlarının Foraminifer Biyostratigrafisi, Mikrofasiyes Analizleri ve Çökelim Ortamları / Foraminiferal Biostratigraphy, Microfacies Analysis and Depositional Environments of Upper Trias

DENİZ IŞIK GÜNDÜZ

(10344 KB)

Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Göbekören Volkaniklerinin Petrolojisi (Kangal-Sivas) / Petrology of the Plio-Quaternary Göbekören Volcanics (Kangal-Sivas)

(8211 KB)

Çubukludağ Havzasındaki Neojen Tortullaşması ve Volkanizmasının Stratigrafisi, Batı Anadolu / Stratigraphy of the Neogene Sedimentation and Volcanism in Çubukludağ Basin, Western Anatolia

(42920 KB)

Açık Maden İşletmelerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) Uygulamaları / Applications of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in open-pit mines

(9114 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için