TMMOB Odalar 22 Temmuz 2019, Pazartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 62/1   Yıl: 2019 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(144 KB)

Palu (Elazığ) Civarında Yüzeylenen Bitlis Masifi Üst Triyas Karbonatlarının Foraminifer Biyostratigrafisi, Mikrofasiyes Analizleri ve Çökelim Ortamları / Foraminiferal Biostratigraphy, Microfacies Analysis and Depositional Environments of Upper Trias

Ayşe Atakul Özdemir

(10344 KB)

Pliyo-Kuvaterner Yaşlı Göbekören Volkaniklerinin Petrolojisi (Kangal-Sivas) / Petrology of the Plio-Quaternary Göbekören Volcanics (Kangal-Sivas)

Taner Ekici, Sultan Taş

(8211 KB)

Çubukludağ Havzasındaki Neojen Tortullaşması ve Volkanizmasının Stratigrafisi, Batı Anadolu / Stratigraphy of the Neogene Sedimentation and Volcanism in Çubukludağ Basin, Western Anatolia

Fikret Göktaş

(42920 KB)

Açık Maden İşletmelerinde İnsansız Hava Aracı (İHA) Uygulamaları / Applications of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) in open-pit mines

Yavuz Gül

(9114 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için