TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ

Sayı: 87   - Yıl: 2018 42/1 HAZİRAN ISSN 1016-9172

İçindekiler

İçindekiler

(200 KB)

Söğütlü Deresi (Trabzon) Su Kalitesi Parametrelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi / Evaluation of Water Quality Parameters of Söğütlü River (Trabzon) Using Geographical Information System

(1876 KB)

Kıbrıs Adası Yapısal Süreksizliklerinin EGM08 Gravite Verileri Kullanılarak Belirlenmesi / Determination of Structural Discontinuities in Cyprus Island by Using EGM08 Gravity Data

(5619 KB)

Kabataş-Mecidiyeköy Metro (İstanbul) Tünellerinde Zor Zemin Koşullarının Tünel Kazısına Etkisi / Effect of Difficult Ground Conditions on Tunnel Excavations in Kabataş-Mecidiyekoy Metro (Istanbul) Tunnel

(4816 KB)

Çamlıca Tepesi Ulaşım Tünellerinin Yapım Aşamalarında Karşılaşılan Sorunların Değerlendirilmesi / Evaluation of Problems Encountered During the Construction of the Çamlıca Hill Access Tunnels

(25533 KB)

Yeraltısuyu Çekimi Sonucu Oluşan Yüzey Çökmesi Problemi; Bilimsel Araştırmaların Tarihsel Gelişimi / Surface Subsidence Problem Due to Groundwater Withdrawal; A Historical Review

(1601 KB)

Nefelinli Siyenit: Bir Gözden Geçirme / Nepheline Syenite: A Review

(588 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için