TMMOB Odalar 16 Ekim 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 60/3   - Yıl: 2017 AĞUSTOS 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(274 KB)

Seydiler (Afyonkarahisar) ve Çevresinin Jeoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi / Determination of Geoturism Potential of Seydiler and Nearby Area (Afyonkarahisar, Turkey)

(15479 KB)

Palu ve Keban Baraj Gölü Arası, Fırat Nehri Kıyı Sedimanlarının Jeokimyasal Özellikleri ve Endüstriyel Hammadde Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi / Geochemical Features and Study of the Industrial Raw Materials Usability of the Euphrates River

(4979 KB)

Şeyhler Yöresi Borat Yatağının Jeokimyasal Özellikleri, Emet, Türkiye / Geochemical Properties of the Şeyhler Borate Deposits (Emet, Turkey)

(6228 KB)

Belek Kıyısı (Antalya) İçin Kıyı Kenar Çizgisinin Önemi / Importance of Shoreline for the Belek Coast (Antalya, Turkey)

(7061 KB)

Khabaz Sahasında (Kuzey Irak) Farklı Rezervuarlardaki Petrollerin Jeoistatistiksel Değerlendirilmesi / Geostatistical Evaluation of Oils in Different Reservoirs of Khabaz Oilfield (Northern Iraq)

(3789 KB)

Batı Anadolu’da Yüksek Sıcaklıklı Jeotermal Sistemlerde Gözlenen Kabuklaşma Türleri ve Kabuklaşma Oluşumunun Kontrolünün Sağlanmasında Kullanılan Sistemler; Kızıldere-II (Denizli) Jeotermal Güç Santrali Örneği / Scaling Types and Systems Used to Prov

(3661 KB)

Taxonomy and Distribution of Recent Benthic Foraminifera from Bir Ali Beach, Shabwah Governorate, Arabian Sea, Yemen

(4901 KB)

Çan Taşı Tüfü’nün Mineralojik Özellikleri ve Jeokronolojisi (Biga Yarımadası, KB Türkiye) / Mineralogical Properties and Geochronology of the Çan Stone Tuff (Biga Peninsula, NW Turkey)

(9333 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için