TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 60/2   - Yıl: 2017 NİSAN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(620 KB)

Marmara ve Karadeniz Kıyılarındaki Güncel Sedimanlar İçinde Antroposen’in Varlığına Ait Yeni Bulgular / New Findings of Existence Anthropocene in Recent Sediments at Marmara and Black Sea Coast

(3708 KB)

Bolvadin’de (Afyon-Akşehir Grabeni, Afyon) Gözlenen Yüzey Deformasyonlarının Jeolojik, Jeomorfolojik ve Jeodezik Analizi / Geologic, Geomorphologic and Geodetic Analyses of Surface Deformations Observed in Bolvadin (Afyon-Akşehir Graben, Afyon)

(22509 KB)

Eskişehir Neojen Alpu Havzasındaki Kömürle Ara Katkılı Killi Kayaçların Mineralojisi ve Jeokimyası / Mineralogy and Geochemistry of Clayey Rocks Intercalated with Coal Seams in the Neogene Alpu Basin, Eskişehir, Central Turkey

(10481 KB)

Jeolojik Dokanak Haritalama İçin Gravite Verilerinin Yatay Türevlerinin Hesaplanması Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma / A Comparative Study on Computing Horizontal Derivatives of Gravity Data for Geological Contact Mapping

(3558 KB)

Hafif Bir İHA ile Bir Açık Maden Ocağının 3B Çok-bakılı Stereo Modellemesi / 3D Multi-view Stereo Modelling of an Open Mine Pit Using a Lightweight UAV

(6111 KB)

Güre (Balıkesir) Jeotermal Alanının Jeolojisi, Hidrojeokimyası ve Aktif Tektonikle İlişkisi / Geology and Hydrogeochemistry of Güre (Balıkesir) Geothermal Field and its Relationship with Active Tectonic

(6527 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için