TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 58/3   Yıl: 2015 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(104 KB)

Kalk-alkalen Şapçı (Balıkesir) Volkanitlerin Petrografisi ve Petrolojisi: Biga Yarımadası’nda (Kuzeybatı Türkiye) Çarpışma ile İlişkili Volkanizma Petrography and Petrology of the Calc-alkaline Şapçı (Balıkesir) Volcanics: Volcanism Related to Collis

Dilber ERDEM, Zafer ASLAN

(2933 KB)

Simav (Kütahya) ve Yakın Civarının Geç Senozoyik Yaşlı Jeodinamik Evrimi Petrography and Late Cenozoic Geodynamic Evolution of Simav (Kütahya) and Surroundings

Erdem GÜNDOĞDU, Süha ÖZDEN, Talip GÜNGÖR

(5194 KB)

Erken-Orta Miyosen Yaşlı Kömürlü Tortulların Paleoekolojisi: Uşak-Güre ve Soma Havzalarından Örnekler Palaeoecology of the Early-Middle Miocene Coal-Bearing Sediments: Examples From the Uşak-Güre and Soma Basins

Mehmet Serkan AKKİRAZ, Funda AKGÜN, Torsten UTESCHER, Volker WILDE, Angela BRUCH, Volker MOSBRUGGER,

(7324 KB)

Düzağaç (Kozan-Adana) Bölgesindeki Bitümlü Şeyllerin Hümik Asit Özellikleri Cenozoic Humic Acid Properties of Bituminous Shales in the Region of Düzağaç (Kozan-Adana)

Faruk AY, Ergün KASAKA

(5686 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için