TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 58/3   - Yıl: 2015 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(104 KB)

Kalk-alkalen Şapçı (Balıkesir) Volkanitlerin Petrografisi ve Petrolojisi: Biga Yarımadası’nda (Kuzeybatı Türkiye) Çarpışma ile İlişkili Volkanizma Petrography and Petrology of the Calc-alkaline Şapçı (Balıkesir) Volcanics: Volcanism Related to Collis

(2933 KB)

Simav (Kütahya) ve Yakın Civarının Geç Senozoyik Yaşlı Jeodinamik Evrimi Petrography and Late Cenozoic Geodynamic Evolution of Simav (Kütahya) and Surroundings

(5194 KB)

Erken-Orta Miyosen Yaşlı Kömürlü Tortulların Paleoekolojisi: Uşak-Güre ve Soma Havzalarından Örnekler Palaeoecology of the Early-Middle Miocene Coal-Bearing Sediments: Examples From the Uşak-Güre and Soma Basins

(7324 KB)

Düzağaç (Kozan-Adana) Bölgesindeki Bitümlü Şeyllerin Hümik Asit Özellikleri Cenozoic Humic Acid Properties of Bituminous Shales in the Region of Düzağaç (Kozan-Adana)

(5686 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için