TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 58/2   Yıl: 2015 NİSAN ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(127 KB)

Kemalpaşa (İzmir) Pliyo-Kuvaterner Havzasının Stratigrafik Evrimi Stratigraphic evolution of the Kemalpaşa (İzmir) Plio-Quaternary Basin

Fikret GÖKTAŞ, H. Yavuz HAKYEMEZ

(20908 KB)

Landsat 7 ETM+ ve ASTER Görüntüleri ile Yusufeli-Tekkale (Artvin-KD Türkiye) Çevresindeki Hidrotermal Alterasyonların İncelenmesi Investigation of the hydrothermal alterations by using Landsat 7 ETM+ and ASTER images in Tekkale-Yusufeli (Artvin-NE Tu

Önder KAYADİBİ

(12165 KB)

Karakaya Karmaşığı’nın Düşük Dereceli Metamorfik Tarihçesine Klorit Mineralojisi ve Jeokimyası ile Yaklaşımlar Approaches to the Low-Grade Metamorphic History of the Karakaya Complex by Chlorite Mineralogy and Geochemistry

Sema TETİKER, Hüseyin YALÇIN, Ömer BOZKAYA

(9584 KB)

Kıyı Sedimentlerinde Tane Boyunu Etkileyen Faktörler: Antalya Körfezi’nde Konyaaltı ve Lara Plajlarının (Antalya) Karşılaştırılması The Factors Affecting Grain Size of Coastal Sediments: Comparison between Konyaaltı and Lara Beaches (Antalya) in Gulf

Koray KOÇ, Erdal KOŞUN, M. Erkan KARAMAN

(28045 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için