TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 57/2   - Yıl: 2014 NİSAN ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(125 KB)

Gölpazarı Havzası’nın Kuvaterner Gelişimi (KB Türkiye) Quaternary Development of the Gölpazarı Basin (NW Turkey)

(3909 KB)

Kuzeybatı Anadolu’daki Ofiyolit Tabanı Metamorfik Kayaçlarından Yeni Bulgular (Gediz-Kütahya) New Findings From Sub-Ophiolite Metamorphic Rocks in Northwestern Anatolia (Gediz-Kütahya)

(3875 KB)

Kuzey Anadolu Fay Zonu, Ilıpınar Segmenti’nin (Karlıova, Bingöl) Paleosismolojisi Paleoseismology of the Ilıpınar Segment (Karlıova, Bingöl), The North Anatolian Fault Zone

(7863 KB)

Bolkar Dağlarındaki Eski İşletmeler Vadisinde Yeni Yaş Bulguları ve İlk Maden Ruhsatı: Yazılıtaş (Niğde) New Age Findings in Ancient Mining Valley in Bolkar Mountains and First Mining Licence: Yazılıtaş, Niğde

(4297 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için