TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 56/3   Yıl: 2013 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(101 KB)

Karaisalı Formasyonu’nun (Adana Baseni-Türkiye) Fasiyes ve Mikrofasiyes Özellikleri (Facial and Microfacial Properties of the Karaisalı Formation (Adana Basin-Turkey).)

Fatma TARAF, Muhsin EREN, Kemal GÜRBÜZ

(8641 KB)

Ağcakışla (Sivas-Şarkışla) Yöresi Alt-Orta Eosen Çökellerinin Bentik Foraminifer Biyostratigrafisi (Benthic Foraminifera Biostratigraphy of the Lower-Middle Eocene Deposits in the Ağcakışla Area (Sivas-Şarkışla))

F. Selen ÖZCE, Ebru SERTTAŞ, M. Erdi SÜRMELİ, Seda EĞDEMİR, Nazire ÖZGEN ERDEM

(4506 KB)

Ulaş (Sivas Havzası) Çevresindeki Eosen Yaşlı Volkaniklastik Kayaçların Mineralojisi (Mineralogy of volcaniclastic rocks of Eocene age around Ulaş (Sivas Basin) region)

Sema TETİKER, Hüseyin YALÇIN

(13558 KB)

İçtenlikli Çaba ve Bilimsel Saygınlık (Intimate effort and scientific regard)

Nizamettin KAZANCI

(2223 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için