TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 56/2   Yıl: 2013 NİSAN ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(148 KB)

Gediz Grabeninin Kuvaterner Jeolojisi ve Evrimi Quaternary Geology and Evolution of the Gediz Graben

H. Yavuz HAKYEMEZ, Fikret GÖKTAŞ, Tevfik ERKAL

(4939 KB)

Bolkardağı Birliği Devoniyen Yaşlı Metakumtaşlarının Petrografisi ve Jeokimyası: Sedimanter Süreçler, Provens ve Tektonik Ortam İçin Bazı Sınırlamalar Petrography and geochemistry of Devonian aged metasandstones of Bolkardağı Unit: some constrains on

Ömer BOZKAYA, Hüseyin YALÇIN, Remzi ERYILMAZ

(20897 KB)

Ophiolites and Ophiolitic Mélanges of Turkey: A Review

Ali YILMAZ, Hüseyin YILMAZ

(32853 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için