TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 56/1   - Yıl: 2013 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(117 KB)

Ganos Fayı Boyunca Geç Senozoyik Yaşlı Gerilme Durumları, KB Türkiye Late Cenozoic Stress States along the Ganos Fault, NW Turkey ............................................................. 1

(5577 KB)

Özgün Niteliklere Sahip Travertenler ve Önemleri: Sivas Yöresi Travertenlerinden Örnekler Travertines with original features and their importances: Examples from the Sivas travertines.............. 23

(6422 KB)

Karaburun Yarımadası’nın Kuzey Kesimindeki Killerin Stratigrafisi, Sedimantolojisi ve Ekonomik Kullanım Olanaklarının Araştırılması Investigation of Stratigraphy, Sedimentology and Economical Usage of the Clays from the Northern Part of the Kar

(10442 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için