TMMOB Odalar 24 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 52/2   Yıl: 2009 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

Çanakkale Boğazı’nın Güncel Bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk Topluluğunu Denetleyen Faktörler ile Çökel Dağılımının Jeokimyası= Factors Controlling Formation of Benthic Foraminifera, Ostracod, Mollusc Assemblages and Sediment Distribution

Engin MERİÇ ve D.

(5447 KB)

17-20 Ekim 2005-Sığacık Körfezi (İzmir) depremlerinin sismik jeomorfolojisi ve bölgedeki gerilme alanları ile ilişkisi, Batı Anadolu = The Seismic geomorphology of the Sığacık Gulf (İzmir) earthquakes of October 17 to 20, 2005 and their relationships

Hasan SÖZBİLİR ve D.

(1754 KB)

Görgü (Malatya-Türkiye) Pb-Zn Yatağının Eski İmalat Pasalarının Jeokimyası= Geochemistry of Görgü Pb-Zn Mine-Waste, Malatya, Türkiye

Leyla KALENDER, Güllü KIRAT, Cemal BÖLÜCEK , Ahmet SAĞIROĞLU

(671 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için