TMMOB Odalar 24 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 52/1   Yıl: 2009 NİSAN ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(100 KB)

Çankırı Havzası Yoncalı Formasyonu (Orta Anadolu) Harpactocarcinid Yatağında Erken Eosen (orta-geç Küviziyen) Mollusk Birlikteliği ve Tetis Paleocoğrafyasındaki Yeri=Early Eocene (middle-late Cuisian) Molluscs Assemblage from the Harpactocarcinid Bed

Yavuz OKAN ,İzzet HOŞGÖR

(3358 KB)

Alibey ve Maden Adaları (Ayvalık-Balıkesir) Çevresi Genç Çökellerinde Gözlenen Bentik Foraminifer Kavkılarındaki Anormal Oluşumlar ve Nedenleri =Abnormal Test Formations Observed in the Benthic Foraminifers from Recent Sediments of Alibey and Maden I

Engin MERİÇ ve D.

(4982 KB)

Bartoniyen-Priaboniyen Yaşlı Seydiler Formasyonu’nun (Kastamonu-Kuzey Türkiye) Ostrakod Topluluğu ve Ortamsal Yorumu = Ostracoda Assemblage and Environmental Interpretation of the Bartonian-Priabonian Seydiler Formation (Kastamonu-Northern Turk

Nazan YEŞİLYURT , Cemal TUNOĞLU, İbrahim K. ERTEKİN

(3670 KB)

KB Orta Anadolu’da Geç Pliyosen – Kuvaterner Kıstırılmış Kabuksal Tektonik Kama: Anadolu Levhasının iç Deformasyonunu Üstlenen Bir Neotektonik Yapı = A Late Pliocene - Quaternary Pinched Crustal Wedge in NW Central Anatolia, Turkey: A Neo

Gürol SEYİTOĞLU ve D.

(2291 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için