TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 51/3   - Yıl: 2008 ARALIK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(91 KB)

ÇAVUŞKÖY ALÜVYON AKİFERİNDE (SUNGURLU-ÇORUM) YERALTISUYUNUN KALİTESİ VE SULAMADA KULLANILABİLİRLİĞİ=GROUNDWATER QUALİTY AND USABİLİTY FOR IRRİGATİON İN THE ÇAVUŞKÖY ALLUVİUM AQUİFER (SUNGURLU ÇORUM)

(691 KB)

GÜMÜŞHANE BÖLGESINDEKI EOSEN KUMTAŞLARININ SEDİMANTER PETROGRAFİSİ VE LEVHA TEKTONİĞİ ÖLÇEKLI PROVENANSINA BIR YAKLAŞIM=SEDIMANTER PETROGRAPHIC PROPERTIES OF EOCENE SANDSTONES AND AN APPROACH TO PROVENANCE ACCORDING TO PLATE TECTONICS IN THE GÜMÜŞHAN

(1594 KB)

ZAMANTI IRMAĞI ÜZERİNDE YER ALAN KARSTIC TRAVERTENLERDE YARI-GÜNCEL OSTRAKOD TOPLULUĞU VE ORTAMSAL ÖZELLIKLERI, GÜNEY TÜRKIYE SUBRECENT OSTRACODA ASSOCIATIONS AND THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF KARSTIC TRAVERTINE BRIDGES ON THE ZAMANTI RIVER, SOUTHE

(1377 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için