TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar
Künye

EDİTÖR

CEMAL TUNOĞLU

RAMAZAN KADİR DİRİK

YARDIMCI EDİTÖR

İBRAHİM KADRİ ERTEKİN

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 49/1   - Yıl: 2006 NİSAN ISSN 1010-9164

Sunuş

Değerli Meslektaşlarımız,

Türkiye Jeoloji Bülteni, mesleğimizin en köklü süreli yayın organlarından biri olarak, bu sayı ile 49. cilt'ine ulaşmıştır. 2007 yılından itibaren 60. yılını kutluyor olacak olmanın en içten hazzını şimdiden duymaya başlıyoruz. Dile kolay, yarım asırlık bir süreklilik, "Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni" olarak Prof. Dr. Hamit Nafiz PAMİR Editörlüğünde, Ekim 1947 yılından itibaren faaliyetine başlayan Türkiye Jeoloji Bülteni'ni bugünlere getiren ve emeği geçen tüm editörlere, Jeoloji Kurumu Başkanları ve Yönetim kurulu üyelerine tüm JMO başkanlarına ve Yönetim kurulu üyelerine, yazı inceleme Kurulu üyelerine ve katkı koyan herkese en içten teşekkürlerimizi sunarız. 20. Dönem JMO Yönetim Kurulu tarafından tarafımıza tevdi edilen Editörlük ve Yardımcı Editörlük görevleri yeniden bizlere tevdi edilmiştir. TJB gecikmeli yayın akışını geçen dönemde düzene sokmuş, normal ve zamanlı yayın akışına devam etmektedir. 2006 yılından itibaren yılda iki olan sayımızı üçe çıkarmış bulunmaktayız. Bundan böyle, TJB yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde çıkacaktır. Böylece, ülkemizin en köklü Jeoloji dergilerinden olan Türkiye Jeoloji Bülteni'ni halen taranmakta olan farklı indekslerin yanı sıra, başta SCI (Science Citation Index) olmak üzere, taranan indeks sayısını arttırmanın gayretleri içinede girmiş durumdayız. Hedefimiz Avrupa ve batı standartlarında bir Jeoloji dergisi oluşturabilmektir. Tüm Meslektaşlarımızı bizleri ve Degimizi desteklemeye ve değerli çalışmalarından oluşturdukları makaleleri ile beslemeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla

 

                   EDİTÖRLER

İçindekiler

Gümüşler Formasyonundaki amfibolitlerin petrokimyast ve köken kaya özellikleri, Niğde Metamorfitleri, Orta Anadolu=Petrochemistry and Parent Rock Characteristics of the Anıphibolites in the Gümüşler Formation of the Niğde Metamorplıics, Central Turke

(1054 KB)

1829: Türkiye'de, Geç Kretace Dönemine Ait İlk Deniz Sürüngeninin Keşfi

(1413 KB)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Geç Kretase Yaşlı Kırıntılı Çökelimi Sedimantoiojik ve Sedimanter Petrografik Özellikleri

(3425 KB)

Torul (Gümüşhane) Volkaniklerinin Petrografik ve Pctrolojik Özellikleri (KD Türkiye); Fraksiyoncl Kristallenme ve Magma Karışımına İlişkin Bulgular

(3555 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için