TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 15/2   - Yıl: 1972 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(395 KB)

Orhaneli granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı

(614 KB)

(Eğrigöz Masifi çevresi migmatitlerinde ortoklas-mikroklin transformasyonu)

Türkiye mermerlerinin fiziko-mekanik özellikleri ve mermerlerin sınıflandırılmaları hakkında düşünceler

Mermerlerin ayrışma derecesi ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkiler

(1532 KB)

Ankara Yahşıhan bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi

(Paleosen'de Fabularia ve Kathina'ya ait yeni türlerin etüdü)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için