TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 15/2   Yıl: 1972 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(395 KB)

Orhaneli granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı

Gürol Ataman

(614 KB)

(Eğrigöz Masifi çevresi migmatitlerinde ortoklas-mikroklin transformasyonu)

O.Özcan Dora

Türkiye mermerlerinin fiziko-mekanik özellikleri ve mermerlerin sınıflandırılmaları hakkında düşünceler

K.Erguvanlı ,E. Yüzer, K.Güleç , C. Zanbak

Mermerlerin ayrışma derecesi ile fiziko-mekanik özellikleri arasındaki ilişkiler

Kemal Güleç

(1532 KB)

Ankara Yahşıhan bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin stratigrafisi

Teoman Norman

(Paleosen'de Fabularia ve Kathina'ya ait yeni türlerin etüdü)

Ercüment Sirel
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için