TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 02/1   - Yıl: 1949 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(162 KB)

(162 KB)

Son on yılda Yürkiyede vukua gelen büyük depremlerin tektonik ve mekanik neticeleri hakkında

(726 KB)

(726 KB)

Güney - doğu Türkiyeye ait birkaç Hippurites nevinin stratigrafik yayımı hakkında not

(2923 KB)

Batı Torosların örtü lamboları

(2241 KB)

Bağköy (Zonguldak) Volkanik Breşi

(4718 KB)

Silvan ve Hazru mıntakası hakkında jeolojik notlar *

(845 KB)

Orta Anadolunun Jeolojisi hakkında

(655 KB)

Raman Petrol sahasında yeni jeolojik müşahedeler

(105 KB)

Çıldır Gölü ve Hazapin Gölünün jeolojisi hakkında

(750 KB)

(750 KB)

İmralı Adasının Jeolojisi

(1414 KB)

Malazgirt - Bulanık Bölgesinde Jeolojik Müşahedeler

(2788 KB)

İstanbul civarı ve Kocaeli yarımadasının jeomorfolojisi hakkında notlar

Mikrodepremler ile meteorolojik olaylar arasında münasebetler hakkında müşahedeler

(167 KB)

KAYSER's Abriss der Geologie

(330 KB)

(330 KB)

T. J. K. Yönetim, Denetleme, Haysiyet Divanı, Yayın Kurulları ve Koruyucu, Fahri, Asli ve Öğrenci Üyeler listeleri

(413 KB)

T. J. K. Tüzüğü (son tadilleriyle)

(1766 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için