TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 03/1   Yıl: 1951 OCAK ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(1696 KB)

«Rift» vadileri ve Hatay gravimetre etüdünün bazı tektonik neticeleri

Saïhi YÜNGÜL

(643 KB)

Hakkâri dağlan hakkında jeolojik not

Süleyman TÜRKÜNAL

(2306 KB)

Çamlı ile Değirmenağzı (Zonguldak) arasındaki Karboniferin satıh haritası

G.ZİJLSTRA

(1064 KB)

(1064 KB)

Mısır ve bilhassa Kızıldenizin jeolojik tarihçesi

S.W.TROMP

(5059 KB)

Zonguldak havzasında petrografik incelemeler

O.BAYRAMGİL

(3078 KB)

İstanbul civarının paleozoik arazisine dair yeni müşahedeler

İsmail YALÇINLAR

(886 KB)

Güney Anadolunun bazı Üstdevon Koray ve Sromatoporoidleri hakkında

C.ÜNSALANER

(3250 KB)

Muğla pontieni memeli faunası

F.OZANSOY

(2796 KB)

Kayserinin Kuzeyinde üst Miosene ait omurgalılar Reşat İZBIEAK ve îsmail YALÇINLAR

Reşat İZBIEAK ve îsmail YALÇINLAR

(195 KB)

Jeolog mesleği

Enver ALTINLI

(144 KB)

Türkiyenin 1949 yılı jeoloji bibliografyası

(112 KB)

Üyeler Listesi

(132 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için