TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 05/1-2   Yıl: 1954 EKİM ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(1431 KB)

Aras Havzası jeolojisi

Cahit ERENTÖZ

(1452 KB)

Gördes pegmatitlerinin mineralojik etüdü

O.BAYRAMGİL

(1846 KB)

Datça-Muğla-Dalaman Çayı (BW Anadolu) arasındaki bölgenin jeolojisi: 71-170.

Kaaden, G., Metz, K.,

(1011 KB)

(2714 KB)

Türkiye’ deki fluorit zuhurları hakkında

Zeschke, G.,

(3721 KB)

Simav grabeni ve taşları

G. Zeschke

(1764 KB)

Ergani bakır madeninin (Elazığ) yaş ve jenezi hakkında:

Wıjkerslooth, P

(187 KB)

Adana Miyoseninde Viyana havzası Vindoboniyen Uvigerina cinslerinin bulunuşu hakkında

Turnovsky, K.,

(335 KB)

Eskişehir bölgesinde Involutina liassica (JONES) bulunduğu hakkında

Oberhauser R.,

(2321 KB)

İskenderun Şariyajı

Erentöz, C., Tolun, N.,

(1222 KB)

Doğu Türkiye’ deki Raman, Garzan ve Kentalan strüktürlerinin Üst Kretase sahra ünitelerinin fasiyesleri ve korrelasyonu

Brender, F.,

(3590 KB)

R. Furon’ un “Türkiye jeolojisine ve İdeolojisine bir giriş” makalesi hakkında açıklama

Lahn, E.,

(2247 KB)

Türkiye Jeoloji Kurumunun Raman-Ergani ekskürsiyonu

Bayramgil, O.,

(4713 KB)

XIX. Milletlerarası Jeoloji Kongresi’ nde yapılan Tunus-Cezayir sahil bölgesi ekskürsiyonu

Baykal, F.,

(2484 KB)

Yeni Maden Kanunu ve Jeolog

Lokman, K.,

(618 KB)

Doktor Abdullah Beyin hayatı ve eserleri

Erguvanlı, K.,

(1377 KB)

WERNER PAECKELMANN(1800 — 1052)

PAMİR.E.,

(4291 KB)

Yeni Neşriyat

(905 KB)

Üye listeleri

Cemiyet haberleri

(640 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için