TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 06/1   - Yıl: 1955 EKİM ISSN 1010-9164

İçindekiler

Yozgat bünyesinin jeolojisi ve Orta Anadolu masifinin tektonik durumu

(3001 KB)

Çukurca, Beytüşşebap ve Şırnak arasında kalan bölgenin jeolojik etüdü

(10703 KB)

Doçent Enver Altınlı’ nın (Siirt güneydoğusunun jeolojisi ve Hakkari güneyinin jeolojisi) adlı 2 neşriyatı hakkında

(174 KB)

M. K. Paşa çayı havzasında erozyon şiddeti ve bununla Ulubat gölünün ilgisi.

(2129 KB)

Kavik (Sivas) fluorit-bakır-uranyum yatağı

(1618 KB)

Jeoteknik ve hidrojeolojik haritalara dair birkaç misal

(100 KB)

Güneydoğu Türkiye’ deki ön çukur baseninin Alt Tersiyer ve Mesozoyik stratigrafi ve sedimantasyonu.

(178 KB)

Anadolu tatlısu ve acısu Neojeninin Ostracodları üzerine muvakkat not

(463 KB)

Doğu Anadolu’da bulunan Peneroplidae’ler hakkında not

(628 KB)

Madenci ve Jeolog arasındaki işbirliği, bu işbirliğinin madenci ile karşılıklı olarak yetişmeleri suretiyle ıslahı

(452 KB)

1982 yılından 1954 yılına kadar Türkiye'de yapılmış olan Seismolojik çalışmalar hakkında rapor.çalışmalar hakkında rapor:.

(141 KB)

Bir neşriyat hakkında

(95 KB)

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bulunan Hidrojeoloji Enstitüsünün gayeleri ve çalışma şekli

(99 KB)

Yakın Şark Tatbiki Jeoloji Sempozyumu, Ankara

(241 KB)

Yeni neşriyat

(110 KB)

SYMPOSIUM ON APPLIED GEOLOGY IN THE NEAR EAST

(174 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU18-21 Şubat 1955 Kongresi Tutanağı

(152 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için