TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 08/1-2   Yıl: 1963 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

Yeni neşriyat

Tokay, M

İÇİNDEKİLER

(119 KB)

Dağakçeköy (SW Bursa) ve Fındıklı (SW Gönen) mıntıkalarındaki Üst Jura

Akkuş, M. F

(1281 KB)

Tecer dağlarının jeolojisi ve alacalı seri hakkında bazı müşahedeler

Kurtman, F

(979 KB)

İngiltere’ nin göller bölgesinde Ludloviyen yaşlı paleoakıntıların yönleri

Norman, T

(4201 KB)

Nallıhan, Mudurnu ve Seben arasında kalan bölgenin jeolojisi

Türkünal, S

(819 KB)

Ankara civarında birkaç stratigrafik kesit

Dağer, Z., Öztümer, E., Sirel, E., Yazlak, Ö

(259 KB)

Fethiye ovasının hidrojeolojik etüdü

Topkaya, M

(980 KB)

Boğaziçi asma köprü temel etüdleri

Otkun, G

(573 KB)

XXI inci Jeoloji Kongresi

Pamir, H.N.,

(137 KB)

Goethe ve Jeoloji

Artüz, M.İ

(5382 KB)

EDOUARD PAREJAS

Süleyman TÜKKÜNAL

(374 KB)

DIE LAGERSTÄTTEN DES URANS 1962, DIE WISSENSCHAFT

Albert MAUCHER

(74 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU TÜZÜĞÜ

(88 KB)

KORUYUCU ÜYELER VE YARDIMDA BULUNAN MÜESSESELER

(118 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için