TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 10/1-2   - Yıl: 1966 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(1082 KB)

Ord. Prof. Hamit Nafiz Pamir'in 50 nci meslek yılı jübilesi

(277 KB)

JÜBİLE MÜNASEBETİ ÎLE ALINAN TEBRİKLER

(99 KB)

ORB, PROF, HAMiT PAMiRİN TEŞEKKÜRÜ

(63 KB)

İstanbul Boğazı kuzey kesiminin jeolojisi

(707 KB)

6 ekim 1964 Manyas depremi esnasında zeminde meydana gelen tansiyon çatlakları

(795 KB)

İran petrol bölgelerinde yapılan tetkikler

(2396 KB)

Doğu Himalaya Naga kesiti ve Hindistan petrol sahaları

(305 KB)

Kafkasya ve İskandinavya memleketlerinde jeolojik müşahedeler

(198 KB)

Türkiye ve civarının episantr haritası hakkında

(143 KB)

Amerika’da mühendislik jeolojisi çalışmaları

(150 KB)

İzmir, Çeşme ılıcası plaj kumundaki aktüel Foraminiferler ve varyasyonları

(8719 KB)

Kelkit-Bayburt Jurasiğinde üç kömür damarının palinolojik etüdü

(499 KB)

Ord. Prof. Malik SAYAR 1892 - İ965

(399 KB)

Mustafa Asım ALKUMRÜ 1923 - 1965

(435 KB)

Cengiz SAMAN 1934 -1965

(366 KB)

Erdinç ÇETlNBAŞ 1940 - 1964

(336 KB)

Y E N İ N E Ş R İ Y A TINTERPRETATION GEOCHIMIQUE DES ELEMENTS EN TRACES DANS LESROCHES CRISTALLINES

(75 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU 1966 YILI GENEL KURULTOPLANTISI AÇIŞ NUTKU

(44 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU 1965 YILI FAALİYET RAPORU

(90 KB)

KORUYUCU ÜYELER VE YARDIMDA BULUNAN MÜESSESELER

(160 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için