TMMOB Odalar 24 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 11/1-2   Yıl: 1968 EKİM ISSN 1010-9164

İçindekiler

Yeni neşriyat

İzdar, E

İÇİNDEKİLER

(2065 KB)

Ankara çevresinde Paleozoyik arazisinin bölümleri ve Paleozoyik-Mesozoyik sınırı hakkında

Erol, O

(335 KB)

Colorado-Loveland (ABD) arazisinin fotojeolojik kıymetlendirilmesi

Gökçen, M

(211 KB)

Gelik civarındaki sulu ve şüpheli sulu damarlarının palinolojik korrelasyonu

Akyol, E

(1659 KB)

Ağaçlı linyitleri mikroflorasının etüdü

Nakoman, E.,

(1142 KB)

Karlıova-Halifan linyitlerinin sporo-pollinik etüdleri

Nakoman, E

(8197 KB)

Kuyu karotlarında mekanik deneyler

Koşar, E

(802 KB)

Jeoloji ve mineralojide röntgenografik analiz metodları

Öztunalı, Ö

(802 KB)

Kozak intrüzif masifi petrolojisi ve Paleozoik çevre kayaçları ile jeolojik bağıntıları

İzdar, E

(4791 KB)

Vecihe ÖZTEMÜR

(312 KB)

Dr.Toğan ÖNAY

(59 KB)

Ör. Maurice BLUMENTHAL

(453 KB)

Yeni neşriyat

Helke, A

(146 KB)

TÜRKİYE JEOLOJİ KURUMU 1967 YILI FAALİYET RAPORU

(127 KB)

KORUYUCU ÜYELER VE YARDIMDA BULUNAN MÜESSESELER

(4262 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için