TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 12/1-2   Yıl: 1969 EKİM ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(1755 KB)

Ege bölgesinin (Babadağ ve civarı) jeolojisi

Akarsu, İ

(852 KB)

Amasra Karbonifer havzasındaki bazı münferit kömür seviyelerinin palinolojik etüdü ve yaş tayinleri

Ağralı, B

(1218 KB)

Kayalar üzerinde yapılan kırılma deneyleri hakkında

Yüzer E

(3315 KB)

Oseanografik araştırmaların önemi

Çetinçelik, M

(7387 KB)

Yeraltı suyu araştırmalarında izotoplardan ve diğer izleyicilerden yararlanma

Günay G

(482 KB)

Bartın depreminin etkileri

Ketin, İ., Abdüsselamoğlu, Ş

(7855 KB)

Batı Toroslarda tektonik ile karstlaşma arasındaki ilgiye bir örnek: Manavgat-Oymapınar baraj yeri:

Altuğ, S

(1053 KB)

Amasra va Zonguldak havzalarındaki Alt Karbonifer seviyelerinin palinolojik mukayesesi

Ağralı, B

(5782 KB)

Tabii gaz ve dünya enerji ekonomisindeki yeri

Çetinçelik, M

(12989 KB)

Boğaziçi arazisinde Ordovisien Conularia’ ları:

Sayar, C

(24513 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için