TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 12/1-2   - Yıl: 1969 EKİM ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(1755 KB)

Ege bölgesinin (Babadağ ve civarı) jeolojisi

(852 KB)

Amasra Karbonifer havzasındaki bazı münferit kömür seviyelerinin palinolojik etüdü ve yaş tayinleri

(1218 KB)

Kayalar üzerinde yapılan kırılma deneyleri hakkında

(3315 KB)

Oseanografik araştırmaların önemi

(7387 KB)

Yeraltı suyu araştırmalarında izotoplardan ve diğer izleyicilerden yararlanma

(482 KB)

Bartın depreminin etkileri

(7855 KB)

Batı Toroslarda tektonik ile karstlaşma arasındaki ilgiye bir örnek: Manavgat-Oymapınar baraj yeri:

(1053 KB)

Amasra va Zonguldak havzalarındaki Alt Karbonifer seviyelerinin palinolojik mukayesesi

(5782 KB)

Tabii gaz ve dünya enerji ekonomisindeki yeri

(12989 KB)

Boğaziçi arazisinde Ordovisien Conularia’ ları:

(24513 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için