TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 13/1   Yıl: 1970 NİSAN ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(109 KB)

Petrol arama amacıyla uygulanan (Offshore Drilling) tekniği hakkında

Kemal LOKMAN

(1694 KB)

Yeraltı enerji kaynaklarımızın tesbitinde jeofizik çalışmalar ve bu çalışmaların memleket kalkınmasında daha etkili ve verimli hale getirilmesi

Sırrı KAVLAKOĞLU

(2970 KB)

Dünya'da ve Türkiye'de jeotermik enerji durumu

Muammer ÇETİNÇELİK

(2489 KB)

Asbest (amyant)

W.J.Van BILJON

(760 KB)

Ceylanpınar - Rasülayn karstik kaynaklarının teşekkülü

T.Yılmaz OLODAÇ

(1139 KB)

Termonükleer Petrol

Muammer ÇETİNÇELİK

(6689 KB)

Kuzey Anadolu Taşkömürü Havzası

Mahmut Şükrü GÖK

(437 KB)

Asbest yataklarının teşekkülü, asbest aramalarında değerlendirme esasları ve Türkiye'deki asbest yatakları

Z.M.ELİFEROVÎCH

(141 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için