TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 13/2   Yıl: 1970 EYLÜL ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(108 KB)

Nükleer tekniğinin maden kaynaklarının prospeksiyon ve inkişafına tatbiki

Mehmet AYAN

(190 KB)

Erciyes volganizmasının yaşı hakkında yeni gözlemler

Fuat BAYKALYusuf TATAR

(772 KB)

Türkiye kütle hareketleri

Mehmet TAŞDEMİROĞLU

(1750 KB)

Türkiyenin sismisitesi ve deprem, bölgeleri haritasını geliştirilmesi

Ahmet TABBAN

(148 KB)

Fosfat yataklarının teşekkülü ve aranması

Mehmet AYAN

(2517 KB)

Petrol aramalarında yeni bir büyüklük «İletken sıvıyla ıslanmış dielektrik, tanecikler ortamında frekans effekt

Sim KAVLAKOĞLU

(814 KB)

Türkiyede önemli jeolojik aflörmanların korunması

İhsan KETİN

(91 KB)

Dünyada rastlanan belli başlı Ultramafik ve Ultrabazik kayaç toplulukları ve bu topluluklar içinde Alpin tipinde olanların yeri ve problemleri

Oğuz ARDA

(117 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için