TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 13/2   - Yıl: 1970 EYLÜL ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(108 KB)

Nükleer tekniğinin maden kaynaklarının prospeksiyon ve inkişafına tatbiki

(190 KB)

Erciyes volganizmasının yaşı hakkında yeni gözlemler

(772 KB)

Türkiye kütle hareketleri

(1750 KB)

Türkiyenin sismisitesi ve deprem, bölgeleri haritasını geliştirilmesi

(148 KB)

Fosfat yataklarının teşekkülü ve aranması

(2517 KB)

Petrol aramalarında yeni bir büyüklük «İletken sıvıyla ıslanmış dielektrik, tanecikler ortamında frekans effekt

(814 KB)

Türkiyede önemli jeolojik aflörmanların korunması

(91 KB)

Dünyada rastlanan belli başlı Ultramafik ve Ultrabazik kayaç toplulukları ve bu topluluklar içinde Alpin tipinde olanların yeri ve problemleri

(117 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için