TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 16/1   - Yıl: 1973 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(3015 KB)

Kuzeydoğu İrlanda kompozit intrüzyonlarının oluşumu

Gürgenyayla (Domaniç) granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı

(456 KB)

Kazılarda çatlak etkisinin kinematik modellerle araştırılması

(2688 KB)

Ankara Yahşıhan bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer sadimentasyonu

(2204 KB)

Ankara Yahşıhan bölgesinin Eosen'den sonraki tektonik gelişmesi

(642 KB)

Tufanbeyli dolayının Kambriyen ve Tersiyer kayaları

(471 KB)

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bulunan Alt Paleozoik favnası üzerinde müşahedeler

(888 KB)

(Türkiye Pectinidae'leri hakkında)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için