TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 16/1   Yıl: 1973 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(3015 KB)

Kuzeydoğu İrlanda kompozit intrüzyonlarının oluşumu

Orhan Akiman

Gürgenyayla (Domaniç) granodiyoritik kütlesinin radyometrik yaşı

Gürol Ataman

(456 KB)

Kazılarda çatlak etkisinin kinematik modellerle araştırılması

A. Kemal Erguvanlı ,RichardE. Goodman

(2688 KB)

Ankara Yahşıhan bölgesinde Üst Kretase-Alt Tersiyer sadimentasyonu

Teoman Norman

(2204 KB)

Ankara Yahşıhan bölgesinin Eosen'den sonraki tektonik gelişmesi

Teoman Norman

(642 KB)

Tufanbeyli dolayının Kambriyen ve Tersiyer kayaları

Necdet Özgül, Salt Metih, Ethem Göğer, İmren Bingöl,Osman IBaydër, Burian Erdoğan

(471 KB)

Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde bulunan Alt Paleozoik favnası üzerinde müşahedeler

İsmail .Yalçınlar

(888 KB)

(Türkiye Pectinidae'leri hakkında)

Ozean Yazlak
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için