TMMOB Odalar 25 Haziran 2019, Salı

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 18/1-2   Yıl: 1975 ŞUBAT-AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(150 KB)

Türkiye'de Yeni Bir Bor Minareli : Kernit ve Oluşumunun Tartışması

ORHAN BAYSAL ,GÜROL ATAMAN

(386 KB)

Aktepe - Gökdere Bölgesinin Jeolojisi ve Ofiyolitli Melanj

USSAL Z. ÇAPAN ,ERSEN BUKET

(431 KB)

Çelikhan Çevresi Ultrabazikleri İçindeki Rodenjitler ve Kimyasal Analizleri

ÖZKAN PÎŞKÎN

(207 KB)

Tektonik Hareketlerin Sultandağları'nın jeomorfolojisine Olan Etkileri

ÎBRAHÎM ATALAY

(1231 KB)

Orta Sinop Bovinae Faunası

İBRAHİM TEKKAYA

(430 KB)

Cacas Bölgesi (Bitlis Masifi) Kayaçlarının Petrografik ve Stratigrafik İncelemesi

OSMAN YILMAZ

(809 KB)

Antimon Yataklarında Jeolojik Konum ve Jenez İlişkileri

SALDIRAY İLERİ

(943 KB)

Kuzey Kızılırmak Havzasının ERTS-A Uydusu Tarafından Çekilmiş Görüntülerinde Bazı Yeni Tektonik Gözlemler ve Bunların Yorumlanması

TEOMAN NORMAN

(899 KB)

Bilgisayarın ve Sonlu Elemanlar Yönteminin Yerbilimlerinde Litolojik Dağılım ve Gerilim Çözümlemelerinde Uygulaması

K. ERÇİN KASAPOĞLU

(385 KB)

Kırkkavak Fayı: Batı Toroslar İle Köprüçay Baseni Sınırında Kuzey - Güney Doğrultu Atımlı Fay

J E A N F . D U M O N T e t E R D A L K E R E Y

(308 KB)

Bulancak Sfaleritlerinde Eser Element Dağılımına ve Renge Etkiyen Etmenler

ÖMER AKINCI

(370 KB)

Erzincan - Rehafiye Bölgesindeki Kireçtaşı Olistolit-lerinin Sedimantolojisi

ÖMER AKINCI,SUNGU L. GÖKÇEN,EMEL AKKOJŞ

(4916 KB)

Çankırı - Kalecik Bölgesi Karasal Neojeninin Bio-stratigrafi Araştırması

ÎBRAHÎM TEKKAYA, ZEKİ ATALAY, MUSTAFA GÜRBÜZ ENGİN ÜNAY, MUTLU ERMUMCU

(423 KB)

Bitlis Dolayının Yapısı ve Metamorfizması

AYDOĞAN BORAY

(839 KB)

Harşit - Köprübaşı (Tirebolu) Bakır - Kurşun - Çinko Madeninde Çinko - Kadmiyum Oransal Bağlantısının İstatistik Yöntemlerle Saptanması

ETHEM ACAR ,ÖMER AKINCI

(182 KB)

Filyos Vadisinin ve Dolayının Jeomorfolojisi

YILMAZ GÜNER

(662 KB)

Türkiye'deki Bazı önemli Genç Tektonik Olaylar

ESEN ARPAT,FUAT ŞAROĞLU

(758 KB)

İÇİNDEKİLER

(155 KB)

Çankırı - Çorum - Yozgat bölgesinde Alt Tersiyer yaşta sedimentlerde paleo-akmtılar ve denizaltı heyelanları

TEOMAN NORMAN

(1589 KB)

Menderes masifinde alkali feldspatların yapısal durumları ve bunların petrojenetik yorumlarda kullanılması

O. ÖZCAN DORA

(1740 KB)

Antimonit minerallerinde bükülme ve ikizlenme

SALDIRAY İLERİ

(1577 KB)

Keban madeni dolayında jeokimyasal sızıntı anomalileri

MÜMİN KÖKSOY

(499 KB)

Ağızlar (Gölköy-Ordu) kurşun-çinko zuhurunun jeolojisi

AYHAN ERLER

(324 KB)

Mortaş boksit yatağının kökeninin araştırılmasında trend yüzeyi yönteminin uygulanması

ENBER .aSEffiBET,İSMAİL OKKAYA

(299 KB)

Toroslarda bulunan bazı Involutina türleri hakkında çalışma

ZEKİ flUSGBRi

(2879 KB)

Baraj gölü yüklemelerinin artezyen akiferine etkileri

VEDAT DOYURAN

(275 KB)

Afyon bölgesi gölsel Neojen'inde bulunmuş yeni iki Gastropod türü ve bir alt türün tanımı......

AYNUR İNAL

(650 KB)

Sulu bor mineral yataklarının oluşum modeli

KEMAL İNAN

(204 KB)

Eğridir gölü güneyinin temel jeolojik etüdü

JEAN P. DUMONT,ERDAL KEREY

(328 KB)

Palu (KD Elazığ) denizel Oligosen'in stratigrafisi ve mikropaleontolojisi

ERCÜMENT SİREL,SAİT METÎN,BİLER SÖZERÎ

Polatlı (GB Ankara) güneyinin stratigrafisi

ERCÜMENT SİREL

(719 KB)

Miscellanea meandrina (Carter)'in Türkiye'de zuhuru ve yaşı

ERCÜMENT SİREL,ÖZCAN AKSOY

(1745 KB)

'Yerinde' makaslamaya uğramış süreksiz kayaç kütlelerinde ilerleyici ve gerileyici yenilme

K. ERÇİN KASAPOĞLU
PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için