TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 19/1   Yıl: 1976 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(199 KB)

Tendürek volkanı çevresindeki yüksek fluorür içerikli kaynak sularının hidrojeolojisi

Oruç, N., Alpman, N., Karamanderesi, İ.H.,

(1242 KB)

Mortaş boksit yatağının mineralojisi, kimyası ve kökeni

Atabey, E.

(2003 KB)

Valensonel baseninin (GD Fransa) doğu kenarına ilişkin genç karasal formasyonlar

Ünalan, G.,

(312 KB)

Güney Polatlı (GB Ankara) bölgesinde bulunan altı yeni alveolina türünün tanımlamaları

Sirey, E.,

(2264 KB)

Bayburt güneyindeki Alt Tersiyer havzasında paleo-akıntı yönleri

Norman, T.,

(538 KB)

Haymana (G Ankara) yöresi İlerdiyen, Küiziyen ve Lütesiyen’deki Nummulites, Assilina ve Alveolina cinslerinin bazı türlerinin tanımlamaları ve stratigrafik dağılımları

Sirey, E., Gündüz, H.,

Bulancak güneyindeki sülfid damarlarında sıvı kaplanım çalışması

Akıncı, Ö.,

(500 KB)

Mihalıççık (Eskişehir) bölgesinde asbest yataklarının oluşumu

Özkaya, İ.,

(523 KB)

Büyük ölçekli bir yerinde makaslama deneyinde ilerleyici yenilme

Voigth, B., Kasapoğlu, K.E.,

(427 KB)

Torosların bazı temel jeoloji özellikleri

Özgül, N.,

(1076 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için