TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 20/1   Yıl: 1977 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(188 KB)

Karaman - Ermenek (Konya) arasındaki bölgenin tektoniği

ALİ KOÇYİGİT

(2853 KB)

Üzümlü - Tuzaklı (Bilecik) dolayının jeolojisi

Cavit DEMİRKOL

(3507 KB)

Sancaktepe granitinin (Kocaeli yarımadası) mutlak yaşı ve jenezi

İsmet YILMAZ

(396 KB)

Foça - Menemen yöresi volkanitlerinde piroksenlerin yayılımı ve kiristalografik değerleri

M. Yılmaz Savaşçın-O. Özcan DORA

(303 KB)

Metamorfik kayaların elastik anizotropisi ile deformasyon tarihçesi arasındaki ilişkiler

Erdoğan YÜZER

(586 KB)

Orta Toroslar'da Konodont biyostratigrafisi

İsmet GEDİK

(782 KB)

Doğu Karadeniz bölgesinde Eosen yaşlı kalk - alkalen andezitler ve jeotektonizma

SELÇUK TOKEL

(294 KB)

Landsat (Erts) görüntüleri yardımıyla batı Karadeniz kıyı akıntılarının incelenmesi

TEOMAN NORMAN

(373 KB)

Kurdoğlu dokanak metamorfizma kuşağında bazı petrojenetik sorunlar

YÜCEL. YILMAZ

(337 KB)

Çatakbağyaka Üst Miyosen Steneofiber'leri (Rodentia, Mammalia)

ENGİN ÜNAY

(269 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için