TMMOB Odalar 20 Kasım 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 20/1   - Yıl: 1977 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(188 KB)

Karaman - Ermenek (Konya) arasındaki bölgenin tektoniği

(2853 KB)

Üzümlü - Tuzaklı (Bilecik) dolayının jeolojisi

(3507 KB)

Sancaktepe granitinin (Kocaeli yarımadası) mutlak yaşı ve jenezi

(396 KB)

Foça - Menemen yöresi volkanitlerinde piroksenlerin yayılımı ve kiristalografik değerleri

(303 KB)

Metamorfik kayaların elastik anizotropisi ile deformasyon tarihçesi arasındaki ilişkiler

(586 KB)

Orta Toroslar'da Konodont biyostratigrafisi

(782 KB)

Doğu Karadeniz bölgesinde Eosen yaşlı kalk - alkalen andezitler ve jeotektonizma

(294 KB)

Landsat (Erts) görüntüleri yardımıyla batı Karadeniz kıyı akıntılarının incelenmesi

(373 KB)

Kurdoğlu dokanak metamorfizma kuşağında bazı petrojenetik sorunlar

(337 KB)

Çatakbağyaka Üst Miyosen Steneofiber'leri (Rodentia, Mammalia)

(269 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için