TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 21/1   Yıl: 1978 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(172 KB)

Batı Anadolu borat yataklarında izlenen mineral birliklerinin yatak evrimiyle ilişkileri

Özpekler, I., İnan, K.,

(961 KB)

Beşkonak (Kuzey Anadolu-Türkiye) Tersiyer Gölünde volkanik paleoortam ve tortul katkı örnekleri

Paicheler, J.C.,

(2928 KB)

Güzelsu-Akseki bölgesindeki Antalya Napları üzerine açıklama (Orta Batı Toroslar-Türkiye)

Monod, O.,

(251 KB)

Cumaovası (İzmir) asit volkanitlerinde saptanan iki ekstrüzyon aşaması arasındaki göreli yaş ilişkisi

Özgenç, İ.,

(419 KB)

Ermenek (Konya) bölgesinden toplanmış ekinit türlerinin tanımlamaları ve stratigrafik yayılımları

Sezginman, Y.,

(1484 KB)

Kırşehir Masifinde granat minerallerin kimyasal bileşimi ile rejyonel metamorfizma arasındaki ilişkiler

Erkan, Y.,

(1877 KB)

Ceyhan-Berke rezervuarının jeolojisi ve mühendislik jeolojisi

Eroskay, O., Yılmaz, Y., Gürpınar, O., Yalçın, N., Gözübol, A. M

(762 KB)

Sivas Meastrihtiyen’indeki Sivasella n. gen. (Foraminifera) cinsinin tanımı

Sirel, E., Gündüz, H.,

(3663 KB)

Sarıkaya-Üçbaş (Karaman) yöresinin jeolojisi

Koçyiğit, A.,

(1034 KB)

Haymana (GB Ankara) bölgesindeki petrollü kumtaşlarının sedimantolojik incelenmesi

Şenalp, M., Gökçen, S. L

(832 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için