TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 22/2   - Yıl: 1979 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(214 KB)

İstanbul Boğazı ve Çevresinde Ordovisiyon - Silüriyen Sınırı

(289 KB)

Hacılar (K Çubuk - Ankara) Bölgesinde Alt Triyasın Varlığı

(1571 KB)

Menderes Masifinin Simav Dolayındaki Kayabirimleri ve Metabazik, Metaultramafik Kayaların Konumu

(1012 KB)

Uşak Volkanitlerinin Petrolojisi ve Plaka Tektoniği Açısından Ege Bölgesindeki yeri

(1382 KB)

Güneyce - İkizdere Bölgesinde Granit - Kireçtaşı Dokanağında Bulunan Spurrit - Mervinit Fasiyesi

(211 KB)

Vitişenit Minerali İçeren Keskin-Karamağara Kurşun-Çinko zuhurunun Mineralojisi ve kökeni

(938 KB)

Gediz ve dolaylarının Sismotektonik özellikleri

(189 KB)

Eski Gediz Kentinde Mikro-Bölgelendirme Çalışmaları

(204 KB)

Akseki-Seydişehir Boksitlerinin kökeni hakkında yeni bulgular

(1979 KB)

Karaisalı kireçtaşının (Miyosen) Sedimantolojisi

(1179 KB)

Uludağ Şelit Yatağında Kosalit Oluşumu

(1260 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için