TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 23/1   Yıl: 1980 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(142 KB)

Eğridir Gölü güneyinde Çandır (Sütçüler-Isparta) yöresindeki Batı Torosların jeolojisi

Akbulut, A.,

(1606 KB)

Toroslarda, Aladağların yapısal evrimi

Tekeli, O.,

(236 KB)

Aladağ Ofiyolit dizisindeki diyabaz dayklarının kökeni

Tekeli, O., Erler, A.,

(464 KB)

Amanosların litolojik karakterleri ve Güneydoğu Anadolu’nun tektonik evrimindeki anlamı

Yalçın, N.,

(393 KB)

Ladik-Destek yöresinin tektoniği

Öztürk, A.,

(334 KB)

Mudurnu-Göynük havzasının Jura ve sonrasının çökelim nitelikleriyle Paleocoğrafya yorumlaması

Saner, S.,

(964 KB)

Seben bölgesi Volkanotortulları (Bolu GD)

Varol, B., Kazancı, N.,

(2590 KB)

Horoz Granodiyoritinin Jeolojik incelemesi

Çalapkulu, F.,

(503 KB)

Doğu Karadeniz bölgesi volkanik kökenli masif sülfid yataklarının hidrotermal alterasyonu

Çağatay, N.,

(473 KB)

Türkiye’ de bulunan iki yeni Radiolitidae cinsi (Balabania n. gen, Kurtina n. gen)

Karacebey, N., Öztümer,

Pazar (Rize) yöresi Sarmasiyen Elphidium’ları

Özsayar, T.,

(2265 KB)

Muğla-Yatağan ve yakın dolayı karasal neojen’inin strarigrafi araştırması

Atalay, Z.,

(678 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için