TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 23/1   - Yıl: 1980 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(142 KB)

Eğridir Gölü güneyinde Çandır (Sütçüler-Isparta) yöresindeki Batı Torosların jeolojisi

(1606 KB)

Toroslarda, Aladağların yapısal evrimi

(236 KB)

Aladağ Ofiyolit dizisindeki diyabaz dayklarının kökeni

(464 KB)

Amanosların litolojik karakterleri ve Güneydoğu Anadolu’nun tektonik evrimindeki anlamı

(393 KB)

Ladik-Destek yöresinin tektoniği

(334 KB)

Mudurnu-Göynük havzasının Jura ve sonrasının çökelim nitelikleriyle Paleocoğrafya yorumlaması

(964 KB)

Seben bölgesi Volkanotortulları (Bolu GD)

(2590 KB)

Horoz Granodiyoritinin Jeolojik incelemesi

(503 KB)

Doğu Karadeniz bölgesi volkanik kökenli masif sülfid yataklarının hidrotermal alterasyonu

(473 KB)

Türkiye’ de bulunan iki yeni Radiolitidae cinsi (Balabania n. gen, Kurtina n. gen)

Pazar (Rize) yöresi Sarmasiyen Elphidium’ları

(2265 KB)

Muğla-Yatağan ve yakın dolayı karasal neojen’inin strarigrafi araştırması

(678 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için