TMMOB Odalar 24 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 23/2   Yıl: 1980 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(137 KB)

Toroslar’ın Helenidler ve Zagridler arasındaki yapısal rolü

Ricou, L. E.,

(582 KB)

Batı Anadolu kurşun-çinko yataklarının jeoloji-mineraloji etüdü ve kökenleri hakkındaki görüşler

Çağatay, A.,

(335 KB)

Keşan (Edirne) ve Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) yörelerinde Oligosen yaşlı birimlerin çökel ortamları ve linyit oluşumları

Şenol, M.,

(431 KB)

Bornova (İzmir) güneyi filiş topluluklarının jeolojisi

Yağmurlu, F.,

(896 KB)

Attepe (Mansurlu) demir madeninin jeolojisi

Henden, İ., Önder, E.,

(1129 KB)

Haymana yöresi (GB Ankara) Nannoplankton biyostratigrafisi

Toker, V.,

(538 KB)

Ünye-Ordu-Koyulhisar-Reşadiye arasında kalan yörenin stratigrafisi

Terlemez, İ., Yılmaz, A.,

(963 KB)

Toroslarda fasiyes yönünden farklı bir alt Karbonifer istifi (Aladağ bölgesi)

Aksay, A.,

(812 KB)

Bitlis metamorfitlerinde volkanitli triyas

Perinçek, D.,

(1041 KB)

Orta Anadolu masifinin kuzeydoğusunda (Akdağmadeni, Yozgat) etkili olan bölgesel metamorfizmanın incelenmesi

Erkan, Y.,

(215 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için