TMMOB Odalar 24 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 24/1   Yıl: 1981 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(251 KB)

Orta Sakarya bölgesinde Liyas öncesi ofiyolitlerin ve mavişistlerin oluşumu ve yerleşimi

Şentürk, K., Karaköse, C.,

(837 KB)

Menderes masifinin gnayslarında ve şistlerinde metamorfizma koşulları, Alaşehir-Manisa

Akkök, R.,

(706 KB)

Ceyhan-Osmaniye yöresinde Kuvaterner bazaltlarının petrolojisi

Bilgin, A.Z., Ercan, T.,

(931 KB)

Tokat ile Sivas arasındaki bölgede ofiyolitli karışığın iç yapısı ve yerleşme yaşı

Yılmaz A.,

(1145 KB)

Gevaş (Van) ofiyolitinin jeolojisi ve sinkinematik bir makaslama zonu

Yılmaz, Y., Dilek, Y., Işık, H.,

(823 KB)

Niğde masifinde viridin-gnays kökeni

Göncüoğlu, M.C.,

(468 KB)

Kuzey Anadolu fayı için önerilen çok fazlı faylanma mekanizması ile ilgili depremlerin öngörülmesi

Kasapoğlu, K.E.,

Toroslarda Aladağ ofiyolitli melanjın özellikleri

Tekeli, O.,

(2181 KB)

Çankırı-Çorum havzasının Sungurlu bölgesindeki karasal formasyonlarının sedimantolojik incelenmesi

Şenalp, M.,

(885 KB)

Homa-Akdağ (Denizli) yöresinin stratigrafisi

Öztürk, A.,

(1082 KB)

Kuzeybatı Anadolu’daki ofiyolitlerin jeolojisi ve mavişist metamorfizması (Tavşanlı-Kütahya)

Okay, A.,

(2717 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için