TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 24/2   Yıl: 1981 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(163 KB)

Gümüldür yöresinin kristalin temeli ve allokton birimleri

Başarır, E., Konuk, Y.T.,

(729 KB)

Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir masifinin stratigrafisi ve metamorfizması

Seymen, İ.,

(3930 KB)

Isparta büklümünde (Batı Toroslar) Toros karbonat platformunun evrimi

Koçyiğit, A.,

(324 KB)

Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmeriyen dağ oluşumu izleri

Akay, E.,

(541 KB)

Nallıhan-Seben (Bolu) bölgesinde Üst Jura/Alt Kretase karbonat istifinin Lito ve biyofasiyes özellikleri

Varol, B., Kazancı, N.,

(2661 KB)

Doğu Anadolu’nun jeomorfolojik gelişimine etki eden öğeler: Jeomorfoloji tektonik, volkanizma ilişkileri

Şaroğlu, F., Güner, Y.,

(1023 KB)

Tokat ile Sivas arasındaki bölgede bazı volkanitlerin petrokimyasal özellikleri

Yılmaz, A.,

(725 KB)

Türkiye’nin bazı radyoaktif cevherleşmeleri üzerinde mineralojik çalışmalar

Çağatay, N.,

(1180 KB)

Elmadağ (Ankara) bölgesinden yeni bir fusulinid genusu, (Erkina)

Okan, Y.,

(3047 KB)

Çankırı (Ankara) Orta Miyoseninde bulunan Anchitherium aurillense cuvier

Atalay, Z.,

(1001 KB)

Nohutluk Tepe Alt Karbonifer istifinin foraminifer biyostratigrafisi (Aladağ bölgesi, Doğu Toroslar)

Işık, A.,

(1190 KB)

İnönü (KB Ankara) Orta Miyosenindeki Hemicyon sansaniensis (ursidae) türünün tanımlaması ve stratigrafik yayılımı

Gürbüz, M.,

(1225 KB)

Menderes Masifinin gnayslarında ve Şitlerinde metamorfizme koşulları,Alaşehir-Manisa

MUZAFFER M.EVİRGEN,

(212 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için