TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 24/2   - Yıl: 1981 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(163 KB)

Gümüldür yöresinin kristalin temeli ve allokton birimleri

(729 KB)

Kaman (Kırşehir) dolayında Kırşehir masifinin stratigrafisi ve metamorfizması

(3930 KB)

Isparta büklümünde (Batı Toroslar) Toros karbonat platformunun evrimi

(324 KB)

Beyşehir yöresinde (Orta Toroslar) olası Alt Kimmeriyen dağ oluşumu izleri

(541 KB)

Nallıhan-Seben (Bolu) bölgesinde Üst Jura/Alt Kretase karbonat istifinin Lito ve biyofasiyes özellikleri

(2661 KB)

Doğu Anadolu’nun jeomorfolojik gelişimine etki eden öğeler: Jeomorfoloji tektonik, volkanizma ilişkileri

(1023 KB)

Tokat ile Sivas arasındaki bölgede bazı volkanitlerin petrokimyasal özellikleri

(725 KB)

Türkiye’nin bazı radyoaktif cevherleşmeleri üzerinde mineralojik çalışmalar

(1180 KB)

Elmadağ (Ankara) bölgesinden yeni bir fusulinid genusu, (Erkina)

(3047 KB)

Çankırı (Ankara) Orta Miyoseninde bulunan Anchitherium aurillense cuvier

(1001 KB)

Nohutluk Tepe Alt Karbonifer istifinin foraminifer biyostratigrafisi (Aladağ bölgesi, Doğu Toroslar)

(1190 KB)

İnönü (KB Ankara) Orta Miyosenindeki Hemicyon sansaniensis (ursidae) türünün tanımlaması ve stratigrafik yayılımı

(1225 KB)

Menderes Masifinin gnayslarında ve Şitlerinde metamorfizme koşulları,Alaşehir-Manisa

(212 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için