TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 25/1   Yıl: 1982 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(185 KB)

Güneş-Sağucak (Divriği/Sivas) yöresinin petrografik-petrolojik incelemesi

Bayhan, H., Baysal, O.,

(1477 KB)

Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi

Oktay, F.Y.,

(752 KB)

Köprübaşı alüvyal yelpaze çökelleri içinde gözlenen kil mineralleri

Yılmaz, H.,

(898 KB)

Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin taksonomik revizyonu (I. Bölüm)

Alkaya, F.,

(1996 KB)

Işıklar-Altındağ (Bornova-İzmir) alanı Üst Kretase kireçtaşlarının jeolojik konumu, stratigrafisi ve fasiyes özellikleri

Özer, S., İrtem, O

(2757 KB)

Ergani-Maden yöresindeki Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağının jeolojisi ve volkanik kayaları

Erdoğan, B.,

(1213 KB)

Niğde Masifi paragnayslarında zirkon U/Pb yaşları

Göncüoğlu, M.C.,

(682 KB)

Selimiye-Beşparmak yöresindeki (Muğla) Menderes Masifi kayalarının stratigrafisi

Öztürk, A., Koçyiğit, A.,

(1316 KB)

Mekke iççevre yolu projesi: MIT-2 tünelinin jeoteknik incelenmesi

Doyuran, V., Uğurlu, A., Harut, A.,

(723 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için