TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 25/1   - Yıl: 1982 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(185 KB)

Güneş-Sağucak (Divriği/Sivas) yöresinin petrografik-petrolojik incelemesi

(1477 KB)

Ulukışla ve çevresinin stratigrafisi ve jeolojik evrimi

(752 KB)

Köprübaşı alüvyal yelpaze çökelleri içinde gözlenen kil mineralleri

(898 KB)

Kuzey Anadolu Alt Jura (Liyas) Phylloceratidlerinin taksonomik revizyonu (I. Bölüm)

(1996 KB)

Işıklar-Altındağ (Bornova-İzmir) alanı Üst Kretase kireçtaşlarının jeolojik konumu, stratigrafisi ve fasiyes özellikleri

(2757 KB)

Ergani-Maden yöresindeki Güneydoğu Anadolu Ofiyolit Kuşağının jeolojisi ve volkanik kayaları

(1213 KB)

Niğde Masifi paragnayslarında zirkon U/Pb yaşları

(682 KB)

Selimiye-Beşparmak yöresindeki (Muğla) Menderes Masifi kayalarının stratigrafisi

(1316 KB)

Mekke iççevre yolu projesi: MIT-2 tünelinin jeoteknik incelenmesi

(723 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için