TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 25/2   - Yıl: 1982 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(146 KB)

Türkiye’nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntı tortulların stratigrafisi

(585 KB)

Köprübaşı Uranyum yataklarındaki doğal radyoaktif dengesizlik hakkında

(318 KB)

Elmadağ formasyonunun (Ankara) yaşı ve alt bölümleri

(1508 KB)

Burhan Mahallesi-Yuları köyü arasında bulunan galenitli barit yatakları (Gazipaşa-Antalya)

(4547 KB)

Kula volkanizmasının özellikleri ve içerdiği “Base Surge” tabaka şekilleri

(3281 KB)

Gülpınar (Çanakkale) hipparionlarının odontolojik özellikleri

(628 KB)

Gravite ve manyetik veri işlem yöntemleri ve Ankara-Polatlı bölgesinin yorumu

(400 KB)

Elazığ volkanik karmaşığının petrolojik ve yapısal özellikleri

(449 KB)

Erzin ve Dörtyol ovalarının jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri

(1009 KB)

Selimiye-Beşparmak yöresindeki (Muğla) Menderes Masifi kayalarının stratigrafisi: Tartışma

(189 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için