TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 25/2   Yıl: 1982 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(146 KB)

Türkiye’nin Güneybatısındaki Bey Dağları ve Susuz Dağ Masiflerinde Miyosen yaşlı kırıntı tortulların stratigrafisi

Hayward, A.B.,

(585 KB)

Köprübaşı Uranyum yataklarındaki doğal radyoaktif dengesizlik hakkında

Yılmaz, H.,

(318 KB)

Elmadağ formasyonunun (Ankara) yaşı ve alt bölümleri

Okan, Y.,

(1508 KB)

Burhan Mahallesi-Yuları köyü arasında bulunan galenitli barit yatakları (Gazipaşa-Antalya)

Ayhan, Y.,

(4547 KB)

Kula volkanizmasının özellikleri ve içerdiği “Base Surge” tabaka şekilleri

Ercan, T., Öztunalı, Ö.,

(3281 KB)

Gülpınar (Çanakkale) hipparionlarının odontolojik özellikleri

Kaya, T.,

(628 KB)

Gravite ve manyetik veri işlem yöntemleri ve Ankara-Polatlı bölgesinin yorumu

Ergun, M., Sarı, C.,

(400 KB)

Elazığ volkanik karmaşığının petrolojik ve yapısal özellikleri

Hempton, M.H., Savcı, G.,

(449 KB)

Erzin ve Dörtyol ovalarının jeolojik ve hidrojeolojik özellikleri

Doyuran, V.,

(1009 KB)

Selimiye-Beşparmak yöresindeki (Muğla) Menderes Masifi kayalarının stratigrafisi: Tartışma

Boray, A.,

(189 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için