TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 27/1   - Yıl: 1984 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(150 KB)

Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim

(929 KB)

Düzpınar (Manisa) Miyosen omurgalı faunası hipparionlarında odontolojik değişimler

(177 KB)

Edremit Korucu, yöresinin (Balıkesir) Tersiyer stratigrafisi, magmatik kayaçların petrolojisi ve kökensel yorumu

(1371 KB)

Erzurum-Pasinler, Erzincan-Çayırlı, Kars-Tuzluca, Malatya-Hacılar stratigrafik açınsama kuyularına örneklerin X-ışınları tekniği ile incelenmesi

(1552 KB)

Scandonea de castro (1971) nın Paleojen’deki varlığı hakkında

(1429 KB)

Ahmetler Üşümüş (Manisa) dolayında Menderes masifi metamorfitlerinin jeolojik ve petrografik incelemesi ve distenli pegmatoidlerin durumu

(1479 KB)

Göktepe (Ermenek-Konya) kuzey kesimi Pb-Zn zuhurlarındaki floritlerin Y (Yitriyum) içerikleri

(302 KB)

Pınarbaşı (Kayseri) çevresindeki allokton birimlerin stratigrafisi ve yapısal durumları

(565 KB)

Akdağmadeni (Yozgat) cevherleşmesinde görülen değişik skarn oluşuklarının özellikleri ve irdelenmesi

(940 KB)

Antalya güneybatısındaki Triyas kayalarının Konodont biyostratigrafisi

(295 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için