TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 27/1   Yıl: 1984 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(150 KB)

Güneybatı Türkiye ve yakın dolayında levha içi yeni tektonik gelişim

Koçyiğit, A.,

(929 KB)

Düzpınar (Manisa) Miyosen omurgalı faunası hipparionlarında odontolojik değişimler

Arslan, F.,

(177 KB)

Edremit Korucu, yöresinin (Balıkesir) Tersiyer stratigrafisi, magmatik kayaçların petrolojisi ve kökensel yorumu

Ercan, T., Günay, E., Türkecan, A.,

(1371 KB)

Erzurum-Pasinler, Erzincan-Çayırlı, Kars-Tuzluca, Malatya-Hacılar stratigrafik açınsama kuyularına örneklerin X-ışınları tekniği ile incelenmesi

Yılmaz, O., Şener, M.,

(1552 KB)

Scandonea de castro (1971) nın Paleojen’deki varlığı hakkında

Meriç, E.,

(1429 KB)

Ahmetler Üşümüş (Manisa) dolayında Menderes masifi metamorfitlerinin jeolojik ve petrografik incelemesi ve distenli pegmatoidlerin durumu

Candan, O., Dora, Ö.,

(1479 KB)

Göktepe (Ermenek-Konya) kuzey kesimi Pb-Zn zuhurlarındaki floritlerin Y (Yitriyum) içerikleri

Kuşçu, M.,

(302 KB)

Pınarbaşı (Kayseri) çevresindeki allokton birimlerin stratigrafisi ve yapısal durumları

Özer, S., Terlemez, İ., Sümergen, M., Erkan, E.,

(565 KB)

Akdağmadeni (Yozgat) cevherleşmesinde görülen değişik skarn oluşuklarının özellikleri ve irdelenmesi

Sağıroğlu, A.,

(940 KB)

Antalya güneybatısındaki Triyas kayalarının Konodont biyostratigrafisi

Önder, F.,

(295 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için