TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 28/2   Yıl: 1985 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(154 KB)

Akçakent (Çiçekdağı-Kırşehir) yöresi fluorit yataklarının jeolojisi ve sıvı kapanım çalışmaları

Yaman, S.,

(414 KB)

Yukarı Keltik çayı ile Munzur dağları arasının temel jeoloji özellikleri ve yapısal evrimi

Yılmaz, A.,

(1513 KB)

Samsun yerleşim sahası mikrobölgelendirme çalışmaları

Doyuran, V., Lünel, I., Altıner, D., Koçyiğit, A.,

(2468 KB)

Antalya Neojen Havzasının stratigrafisi

Akay, E., Uysal, Ş., Poisson, A., Crarette, J., Müller, C.,

(2575 KB)

Batı Anadolu Senozoyik Volkaniklerine ait kimyasal, izotopik ve radyometrik verilerin yorumu

Ercan, I., Satır, M., Kreuzer, H.,Türkecan, A., Günay, E., Çevikbaş, A., Ateş, M., Can, B., 1995,

(1778 KB)

Şarkikaraağaç (Isparta) güneyinde bulunan boksitli demir ve demirli boksit yataklarının jeolojisi ve oluşum

Ayhan, A., Karadağ, M.,

(736 KB)

Polatlı (GB Anadolu) güneyi Alt Paleojen’in beş yeni türü kapsayan ostrakod faunası ve stratigrafik yorumu

Duru, M., Gökçen, N.,

(880 KB)

Çangal metaofiyoliti Karadere metabazitindeki Cu, Co, Zn, Cr ve Ni anomalileri

Yılmaz, O., Kırıkoğlu, S.,

(982 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için