TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 28/2   - Yıl: 1985 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(154 KB)

Akçakent (Çiçekdağı-Kırşehir) yöresi fluorit yataklarının jeolojisi ve sıvı kapanım çalışmaları

(414 KB)

Yukarı Keltik çayı ile Munzur dağları arasının temel jeoloji özellikleri ve yapısal evrimi

(1513 KB)

Samsun yerleşim sahası mikrobölgelendirme çalışmaları

(2468 KB)

Antalya Neojen Havzasının stratigrafisi

(2575 KB)

Batı Anadolu Senozoyik Volkaniklerine ait kimyasal, izotopik ve radyometrik verilerin yorumu

(1778 KB)

Şarkikaraağaç (Isparta) güneyinde bulunan boksitli demir ve demirli boksit yataklarının jeolojisi ve oluşum

(736 KB)

Polatlı (GB Anadolu) güneyi Alt Paleojen’in beş yeni türü kapsayan ostrakod faunası ve stratigrafik yorumu

(880 KB)

Çangal metaofiyoliti Karadere metabazitindeki Cu, Co, Zn, Cr ve Ni anomalileri

(982 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için