TMMOB Odalar 17 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 29/1   Yıl: 1986 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(208 KB)

Sedimentoloji ve tektonik yorumlamada kumtaşı petrolojisinin kullanımı : ABD'nin kuzeydoğusundan bir örnek

TALAT ÖZBEK,KELVIN S. RODOLFO,

(963 KB)

Soma Neojen stratigrafisine palinolojik bir yaklaşım

FUNDA, AKGÜN,CENGİZ ALİŞAN,CENGİZ ALİŞAN,

(4247 KB)

Aladağlarda paleokarstlaşmaya bağlı Zn - Pb mineralizasyonu

MUSTAFA ÇEVRİM,WOLFRAM ECHLE,GÜNTHER FRIEDRİCH

Yeşilyurt (Alaşehir) sahasındaki uranyum belirtilerinin kökeni ve bunların depolanma sonrası alterasyonlarla tahribi

HÜSEYİN YILMAZ,

(2943 KB)

Erzin ovası (Hatay) yeraltısuyu havzası sonlu eleman modeli

NURKAN KARAHANOĞLU,VEDAT DOYURAN,FONGS AWARD SU VAGONDA,

(804 KB)

Sonlu elemanlar modelinin Erzin ovası (Hatay) serbest akiferine uygulaması

VEDAT DOYURAN,FONGSAWARD SUVAGQNDHA,NURKAN KARAHANOĞLU,

(1163 KB)

Paleontolojide türlerin nicel olarak saptanmasına bir örnek : Alt Devoniyen Icriondus'larında bir uygulama

M. KEMAL CEBECİOĞLU,MICHAEL A. MURPHY

(2384 KB)

Adana havzası Kuzgun formasyonunun (Üst Miyosen) fasiyes ve ortamsal nitelikleri

CENGİZ YETİŞ,CAVİT DEMİRKOL,ERDAL, KEREY,

(4700 KB)

Gelibolu Yarımada'sındaki iki ana kayanın organik jeokimyası ve kil minarelleri ile incelenmesi

MEHMET ÖNAL

(671 KB)

Jeofizik yöntemle kurşun - çinko (Ph - Zn) yatağının üretim alanının genişletilmesi : Afşin - Elbistan

AHMET ERCAN

(1438 KB)

Doğu Karadeniz Bölgesinde Pliyosen yaşlı Erdembaba volkanitlerinin petroloji ve kökensel yorumu

M. NURİ TERZİOĞLU,

(1281 KB)

Kazdağı batısı Mıhlı dere vadisinin jeolojik ve petrografik incelenmesi

M. ZİYA GÖZLER

(1807 KB)

Sinop volkanitlerinin petrolojisi ve jeokimyası

HALİL BAŞ

(1258 KB)

Altınekin (Konya) çevresinin jeolojisi ve tektonik evrimi

M. ERKAN KARAMAN

(2896 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için