TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 29/2   - Yıl: 1986 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(174 KB)

Ballıdağ-Çangaldağı (Kastamonu) arasındaki bölgenin jeolojisi

(2721 KB)

Deniz dibi termal kaynakların insan yaşamı üzerine etkisi hakkında güncel bir örnek (Ilıca-Çeşme-İzmir)

(326 KB)

Haymana (SW Ankara) doğusu ve batısındaki Üst Kretase-Alt Tersiyer istifinin sedimantolojik ve sedimanter petrolojik incelenmesi

(1562 KB)

Akkaya (Feke-Adana) Fluorit-Barit mineralleşmesi ve köken sorunları:

(863 KB)

Bolu çevresindeki deprem zararlarının azaltılmasına yönelik sismik zonlama

(739 KB)

Amanos Dağlarındaki Alt Paleozoyik Çökellerinin Çökelim Ortamları ve Bölgenin Paleocoğrafik Evrimi

(1350 KB)

Dumanlı Dağı (Tokat) ile Çeltek dağı (Sivas) arasındaki bölgede Boztepe Formasyonunun yaşı, alt bölümleri ve dokanak ilişkileri: Tartışma ve yanıt

(457 KB)

İstanbul Çevresinden Ordovisiyen Brakiyopodları C. SAYAR, 1984,” hakkında bir görüş: Tartışma ve yanıt

(208 KB)

Sinop volkanitlerinin petrolojisi ve jeokimyası: Tartışma ve yanıt

(268 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için