TMMOB Odalar 20 Eylül 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 30/2   - Yıl: 1987 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İçindekiler

(203 KB)

Çamardı (Niğde) alanındaki Oligosen-Miyosen göl çökellerinin fasiyes ve ortamsal nitelikleri

(1478 KB)

Doğu Pontidler’de (Kuzeydoğu Türkiye) Jura volkanizması ve jeotektoniği

(670 KB)

Adıyaman yöresi Üst Kretase Eosen istifinin sedimanter jeolojisi ve biyostratigrafisi (foraminifer, nannoplankton, ostrakod)

(1545 KB)

Salihli güneyinde üste doğru kabalaşan Neojen yaşlı alüvyonel yelpaze çökelleri ve gediz Grabeni’nin tektonosedimanter gelişimi

(888 KB)

Armutlu yarımadasında Kretase Paleosen ilişkisi:

(930 KB)

Jeotermal rezervuarla ilgili bir matematiksel model

(282 KB)

Kuzeybatı Anadolu yığışım orojeni: Paleotetis’in batı kenet kuşağı

(1042 KB)

Doğal Ametistin kirlilik içeriği ve renklenmesi

(452 KB)

Tavşanlı-Domaniç (Kütahya) volkanitlerinin özellikleri ve Batı Anadolu Senozoyik volkanizmasındaki önemi

(2843 KB)

Tartışma-Yanıt: Aladağlar’da paleokarstlaşmaya bağlı Pb-Zn mineralizasyonu

(174 KB)

Tartışma-Yanıt: Antalya Neojen havzasının stratigrafisi

(207 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için