TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 31/1   - Yıl: 1988 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(182 KB)

Çatalca (İstanbul) yöresinde kömür içeren tersiyer tortullarının çökelme özellikleri ve jeofizik incelenmesi

(368 KB)

Kayma zonlarının mikrotektonik özellikleri: tane yönelimi ve tane şekli analizleri

(327 KB)

Kaman (Kırşehir) kuzeydoğusunda bulunan gabroların mineralojisi, petrografisi ve jeokimyası

(805 KB)

Siderolites denticulatus Douville’nin Elmalı (Antalya-Güneybatı Türkiye yöresinde bulunuşu üzerine

(2654 KB)

Akhisar (Manisa) bölgesi Liyas volkanitleri ve Erken Mesozoyik volkanizmasının Ege Denizi çevresindeki yayılımı

(902 KB)

Orta-Doğu-Güneybatı Anadolu ve Yarımadası’nda bulunan Pironaea (Rudist) türlerinin paleontolojisi ve biyocoğrafyası

(550 KB)

Bayındır-Akpınar (Kaman) yöresindeki alkali kayaçların jeokimyası ve kökensel yorumu

(2798 KB)

Demirözü Permo-Karboniferi ve bölgesel yapı içindeki yeri

(393 KB)

Ankara Kuzeyi, Paleosen örgülü akarsu tortullarında çevrimsel depolanma ve litofasiyes değişimleri

(255 KB)

Naltaş (Saimbeyli, KB-Adana) Karbonifer istifinde olası eski karbonat fırtına depoları

(3545 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için