TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 31/2   - Yıl: 1988 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(148 KB)

Kahramanmaraş Tersiyer kenar havzasının jeolojik evrimi

(966 KB)

Koplarda lösitli şoşonitik volkanizmalı yeni bir formasyon (Everek Hanları formasyonu) ve bu bulgunun Doğu Pontid arkı (KD Türkiye) Evrimi ile olan ilişkileri

(972 KB)

Kiraz-Birgi yöresinde (Ödemiş-Menderes masifi) metavolkanitlerin (leptitlerin) varlığı

(1065 KB)

Çiftehan (Niğde) volkanitlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelemesi

(843 KB)

Çavdar-Demirtepe (Söke-Aydın) demir yatağının petrokimyasal incelemesi

(1349 KB)

Sismik yansıma verileri ışığında Kuzeydoğu Akdeniz

(891 KB)

Batı Anadolu’nun yapısal sorunlarının gravite verileri ile irdelenmesi

(719 KB)

Batı Toroslar Senomaniyen kireçtaşlarında bulunan Caprinidler (Rudist)

(661 KB)

Reşadiye (Muğla)’da bulunmuş olan fosil Hippopotamus alt çene kalıntısı

(1078 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için