TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 31/2   Yıl: 1988 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(148 KB)

Kahramanmaraş Tersiyer kenar havzasının jeolojik evrimi

Önalan, M.,

(966 KB)

Koplarda lösitli şoşonitik volkanizmalı yeni bir formasyon (Everek Hanları formasyonu) ve bu bulgunun Doğu Pontid arkı (KD Türkiye) Evrimi ile olan ilişkileri

Bektaş, O., Gedik, İ.,

(972 KB)

Kiraz-Birgi yöresinde (Ödemiş-Menderes masifi) metavolkanitlerin (leptitlerin) varlığı

Kun, N., Candan, O., Dora, O.Ö.,

(1065 KB)

Çiftehan (Niğde) volkanitlerinin mineralojik-petrografik ve jeokimyasal incelemesi

İşler, F.,

(843 KB)

Çavdar-Demirtepe (Söke-Aydın) demir yatağının petrokimyasal incelemesi

Nuhoğlu, İ.,

(1349 KB)

Sismik yansıma verileri ışığında Kuzeydoğu Akdeniz

Özhan, G.,

(891 KB)

Batı Anadolu’nun yapısal sorunlarının gravite verileri ile irdelenmesi

Akçığ, Z.,

(719 KB)

Batı Toroslar Senomaniyen kireçtaşlarında bulunan Caprinidler (Rudist)

Özer, S.,

(661 KB)

Reşadiye (Muğla)’da bulunmuş olan fosil Hippopotamus alt çene kalıntısı

Tuna, V

(1078 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için