TMMOB Odalar 21 Haziran 2019, Cuma

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 33/2   Yıl: 1990 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(125 KB)

Bitlis masifi, Çökekyazı-Gökay (Hizan-Bitlis) yöresi metamorfitlerinin petrografisi, metamorfizması ve kökeni

Genç, S.,

(1841 KB)

Küçük Menderes delta kompleksi ve gelişiminde aktif tektonizma etkileri

Gökçen, S.L., ve diğerleri,

(2039 KB)

Kurşunlu (Ortakent-Koyulhisar-Sivas) Pb-Zn-Cu yataklarındaki sıvı kapanım ve jeotermometre incelemeleri

Gökçe, A.,

(529 KB)

Ereğli (Konya) güneybatısındaki Tersiyer yaşlı tortulların stratigrafisi

Pampal, S., Meriç, E.,

(1143 KB)

Oltu-Narman Tersiyer havzası kuzeydoğusunun (Kömürlü) stratigrafisi.

Bozkuş, C.,

(921 KB)

Isparta güneyinin temel jeolojik özellikleri

Karaman, M.E.,

(763 KB)

Sarıcakaya (Eskişehir) volkanitlerinin petrolojisi ve kökensel yorumu

Kibici, Y.,

(1087 KB)

İç “Albonides” lerdeki Jura volkanosedimanter seri (Ofioliti)

Kodra, A., ve diğerleri

(467 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için