TMMOB Odalar 24 Ağustos 2019, Cumartesi

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 34/1   Yıl: 1991 ŞUBAT ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(188 KB)

Gördes (Menderes Masifi Kuzeyi) Pegmatoidleri

Dağ, N., Dora,O.Ö.,

(862 KB)

Yalvaç-Yarıkkaya Neojen Havzasının Stratigrafisi ve Depolanma Ortamları

Yağmurlu, F.,

(1464 KB)

Palu Formasyonu'nun (Pliyosen-Kuvaterner) Sedimantolojik özellikler, Elazığ Doğusu

Kerey, İ.E., Türkmen, İ.,

(693 KB)

Planktik Foraminifer Zonlamasına Doğu Akdeniz Provensinden bir örnek: Mut Havzası Tersiyer İstifi

Şafak, Ü., Gökçen, N.,

(1134 KB)

İncipınarı-Kurtkuyusu (Sinop Batısı) yöresi Üst Miyosen istifinin ostrakod biyostratigrafisi

Tunoğlu, C., Gökçen, N.,

(683 KB)

Elazığ Doğusunda Çaybağı Formasyonu (Üst Miyosen-Pliyosen?) stratigrafisi ve sedimantolojisi

Türkmen, İ.,

(1199 KB)

İzmir yöresinin (Batı Anadolu) Jurasik-Kretase Kalker Algleri

Düzbastılar, M.K.,

(3359 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için