TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 34/2   - Yıl: 1991 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(132 KB)

Datça (Muğla) Yarımadasının stratigrafisi ve tektoniği

(817 KB)

Varto, Hınıs, Bulanık, Malazgirt yöresi linyitlerinin petrografik özellikleri

(784 KB)

Miyosen Yaşlı Hırka Formasyonundaki (Beypazarı-Ankara) dolomitlerin mineralojik özellikleri

(317 KB)

Aktaş (Kızılcahamam) yöresinin pelajik kireçtaşlarının biyostratigrafis

(3782 KB)

Çünür Köyü yöresindeki (Isparta Kuzeyi) Üst Kretase-Eosen yaşlı birimlerin planktik foraminiferalar ile biyostratigrafik incelemesi

İzmir Yöresinin (Batı Anadolu) Jurasik-Tersiyer kalker algleri (Solonoporaceae)

(4547 KB)

Çiniyer-Küre (Tire) sahasındaki fluvial sedimanların ağır mineralleri

(573 KB)

Türkiye Jeoloji Bülteni'nde Yayımlanması İstenen Yazılarda Aranan Nitelikler

(139 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için