TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 34/2   Yıl: 1991 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(132 KB)

Datça (Muğla) Yarımadasının stratigrafisi ve tektoniği

Ersoy, Ş.,

(817 KB)

Varto, Hınıs, Bulanık, Malazgirt yöresi linyitlerinin petrografik özellikleri

Şengüler, İ., Toprak, S.,

(784 KB)

Miyosen Yaşlı Hırka Formasyonundaki (Beypazarı-Ankara) dolomitlerin mineralojik özellikleri

Ozpeker, I., Çoban, F., Esenli, F., Eren, R.H.,

(317 KB)

Aktaş (Kızılcahamam) yöresinin pelajik kireçtaşlarının biyostratigrafis

Tunç, M.,

(3782 KB)

Çünür Köyü yöresindeki (Isparta Kuzeyi) Üst Kretase-Eosen yaşlı birimlerin planktik foraminiferalar ile biyostratigrafik incelemesi

Yıldız, A., Toker, V.,

İzmir Yöresinin (Batı Anadolu) Jurasik-Tersiyer kalker algleri (Solonoporaceae)

Düzbastılar, M.K.,

(4547 KB)

Çiniyer-Küre (Tire) sahasındaki fluvial sedimanların ağır mineralleri

Gültekin, A.H.,

(573 KB)

Türkiye Jeoloji Bülteni'nde Yayımlanması İstenen Yazılarda Aranan Nitelikler

(139 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için