TMMOB Odalar 22 Eylül 2019, Pazar

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 35/2   - Yıl: 1992 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(74 KB)

İç Anadolu Üst Maestrihtiyen’inde yeni bir cins (Foraminifer) ve türü: Postomphalocyclus meriçi

(2242 KB)

Dirmil (Burdur) ve güneyindeki tektonik ve neootokton birimlerin stratigrafisi ve ortamsal yorumu

(2147 KB)

Kütahya Turanocağı ve Ortaocak Manyezit Bölgeleri sondaj verilerinin jeoistatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi

(1266 KB)

Zile (Tokat) yöresinin stratigrafisi

(2101 KB)

Şerefköy (Muğla-Yatağan) Geç Miyosen’ine ait bir Felis cf. Catus (Carnivora, Mammalia) buluntusu

(312 KB)

Rahmanlar (Selendi-Manisa) Cu-Pb-Zn yatağının çevresindeki volkanitlerin petrojenetik incelenmesi:

(1476 KB)

Pertek-Demürek (Tunceli) Skarn tipi manyetit ve ilişkili bakır cevherleşmeleri

(616 KB)

Ulukışla-Çamardı (Niğde) magmatitlerinin petrografisi ve jeokimyası

(1602 KB)

Ankara güneyindeki Eymir Gölü’nün batimetresi ve taban sedimanları

(1478 KB)

Bolkardağı yöresi (Ulukışla/ Niğde) çinko-kurşun yataklarının jeokimyasal incelemesi

(1360 KB)

Avnik (Bingöl) metamorfik manyetit oluşuklarının jeokimyası, jeoistatistiksel incelenmesi ve kökenlerinin irdelenmesi

(1702 KB)

Bayburt ve Kop Dağları (KB Erzurum) yöresindeki Calpionellid biyozonları (Üst Jurasik-Alt Kretase)

(1070 KB)

Ordu-Ünye-Fatsa-Aybastı yöresindeki altın aramalarına çok değişkenli istatistik yöntemlerinin uygulanması ve jeokimyasal yorumu

(853 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için