TMMOB Odalar 19 Haziran 2019, Çarşamba

TÜRKİYE JEOLOJİ BÜLTENİ

Sayı: 35/2   Yıl: 1992 AĞUSTOS ISSN 1010-9164

İçindekiler

İÇİNDEKİLER

(74 KB)

İç Anadolu Üst Maestrihtiyen’inde yeni bir cins (Foraminifer) ve türü: Postomphalocyclus meriçi

İnan, N.,

(2242 KB)

Dirmil (Burdur) ve güneyindeki tektonik ve neootokton birimlerin stratigrafisi ve ortamsal yorumu

Ersoy, Ş.,

(2147 KB)

Kütahya Turanocağı ve Ortaocak Manyezit Bölgeleri sondaj verilerinin jeoistatistiksel yöntemlerle değerlendirilmesi

Yersel, G., Ayday, C.,

(1266 KB)

Zile (Tokat) yöresinin stratigrafisi

Akyazı, M., Tunç, M.,

(2101 KB)

Şerefköy (Muğla-Yatağan) Geç Miyosen’ine ait bir Felis cf. Catus (Carnivora, Mammalia) buluntusu

Arslan, F.,

(312 KB)

Rahmanlar (Selendi-Manisa) Cu-Pb-Zn yatağının çevresindeki volkanitlerin petrojenetik incelenmesi:

Nuhoğlu, İ.,

(1476 KB)

Pertek-Demürek (Tunceli) Skarn tipi manyetit ve ilişkili bakır cevherleşmeleri

Sağıroğlu, A.,

(616 KB)

Ulukışla-Çamardı (Niğde) magmatitlerinin petrografisi ve jeokimyası

Baş, H., Poyraz, N., Jung, D.,

(1602 KB)

Ankara güneyindeki Eymir Gölü’nün batimetresi ve taban sedimanları

Türeli, T.K., Norman, T.,

(1478 KB)

Bolkardağı yöresi (Ulukışla/ Niğde) çinko-kurşun yataklarının jeokimyasal incelemesi

Temur, S.,

(1360 KB)

Avnik (Bingöl) metamorfik manyetit oluşuklarının jeokimyası, jeoistatistiksel incelenmesi ve kökenlerinin irdelenmesi

Çelebi, H.,

(1702 KB)

Bayburt ve Kop Dağları (KB Erzurum) yöresindeki Calpionellid biyozonları (Üst Jurasik-Alt Kretase)

Burşuk, A.,

(1070 KB)

Ordu-Ünye-Fatsa-Aybastı yöresindeki altın aramalarına çok değişkenli istatistik yöntemlerinin uygulanması ve jeokimyasal yorumu

Tüysüz, N.,

(853 KB)

PDF uzantılı Makale dosyalarını veya diğer Ek Dosyaları okuyabilmeniz için Acrobat® Reader®'ın bilgisayarınızda yüklü olması gerekmektedir.
Acrobat® Reader® yüklemek için